ORDIN nr. 975 din 28 septembrie 2020pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 6 octombrie 2020    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 3.743 din 24.09.2020 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 1), după litera z) se introduc două noi litere, literele aa) și ab), cu următorul cuprins:aa) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București;ab) S.C. Sanador - S.R.L. - București.2. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 2), după litera m) se introduc două noi litere, literele n) și o), cu următorul cuprins:n) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București;o) S.C. Sanador - S.R.L. - București.3. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 3), după litera x) se introduc două noi litere, literele y) și z), cu următorul cuprins:y) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București;z) S.C. Sanador - S.R.L. - București.4. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 4), după litera m) se introduc două noi litere, literele n) și o), cu următorul cuprins:n) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București;o) S.C. Sanador - S.R.L. - București.5. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 5), după litera r) se introduc două noi litere, literele s) și ș), cu următorul cuprins:s) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București;ș) S.C. Sanador - S.R.L. - București.6. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 6), după litera l) se introduc două noi litere, literele m) și n), cu următorul cuprins:m) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București;n) S.C. Sanador - S.R.L. - București.7. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 9), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:o) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București.8. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 12), după litera u) se introduce o nouă literă, litera v), cu următorul cuprins:v) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București.9. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 14, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) și g), cu următorul cuprins:f) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București;g) S.C. Sanador - S.R.L. - București.10. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 1) „Indicatori fizici“, literele ab) și ac) se modifică și vor avea următorul cuprins:ab) număr bolnavi cu boala Crohn luminală nonactivă/ușor activă, cu fistule perianale complexe/an: 250;ac) număr bolnavi cu alfa-manozidoză ușoară până la moderată cu manifestări nonneurologice/an: 40;11. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 2) „Indicatori de eficiență“, literele ab) și ac) se modifică și vor avea următorul cuprins:ab) cost mediu/bolnav cu boala Crohn luminală nonactivă/ușor activă, cu fistule perianale complexe/an: 304.488,93 lei;ac) cost mediu/bolnav cu alfa-manozidoză ușoară până la moderată cu manifestări nonneurologice/an: 788.773,44 lei;12. La capitolul IX titlul „Programul național de boli endocrine“ subtitlul „Unități care derulează programul“, după litera ah) se introduce o nouă literă, litera ai), cu următorul cuprins:ai) S.C. Sanador - S.R.L. - București.13. La capitolul IX titlul „Programul național de ortopedie“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 3), după litera b.10) se introduce o nouă literă, litera b.11), cu următorul cuprins:b.11) S.C. Sanador - S.R.L. - București.14. La capitolul IX titlul „Programul național de ortopedie“ subtitlul „Unități care derulează programul“ la punctul 6), după litera af) se introduce o nouă literă, litera ag), cu următorul cuprins:ag) S.C. Sanador - S.R.L. - București.15. La capitolul IX titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță“ - „Subprogramul de radiologie intervențională“ subtitlul „Unități care derulează subprogramul“, litera p) se modifică și va avea următorul cuprins:p) Societate Comercială SANADOR - S.R.L. - București [activitățile a), c), d), e), f), g), h) și i)];  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
    Adela Cojan
    București, 28 septembrie 2020.Nr. 975.----