HOTĂRÂRE nr. 807 din 24 septembrie 2020pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 2 octombrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 56^1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 26 martie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, descrierea limitei sudice din paragraful „Parcul Național Munții Rodnei“ se modifică și va avea următorul cuprins:Limita sudică. Din Vf. Stăniștea (1.477,7 m), spre sud-vest și apoi spre vest, limita urmează un interfluviu secundar până în Valea Cobășelului [II-1.4.] la aproximativ 1.000 m avale de confluența Cobășelului cu pârâul Râsu (borna silvică 87 UP IV, OS Rodna). Din acest punct limita parcului continuă spre Capul Beneș (1.587,1 m), mai întâi pe un interfluviu secundar și apoi prin estul vârfului Capul Beneș, pe limita fondului forestier, până la cota 1.493,0 m. De la această cotă limita parcului coboară pe interfluviu până la confluența Izvorului Roșu [II-1.5.1.] cu Izvorul Băilor [II-1.5] și continuă apoi aval pe malul stâng al râului Izvorul Băilor până la confluența cu pârâul Valea Seacă, pe care urcă urmând malul drept, continuă pe limita fondului forestier până la borna silvică 100 UP IV, OS Rodna, care se află în apropierea pârâului Saca, de aici limita continuă spre vest pe limita fondului forestier până la borna silvică 101 UP IV, OS Rodna, după care coboară spre sud pe limita fondului forestier până la culmea ce desparte bazinetul Saca Rodnei de bazinetul Saca Maieru și urcă pe interfluviul secundar până la vârful de cotă 1.542,6 m. Din acest vârf, aflat pe interfluviul dintre bazinele hidrografice Izvorul Băilor și Anieș [II-1], limita coboară spre vest, pe culme (borna silvică 247 UP IV, OS Rodna) și pe limita fondului forestier până la confluența Anieșului Mic [II-1.6.1] cu Anieșul Mare [II-1.6]. În continuare, spre sud, limita parcului este dată de limita fondului forestier de pe dreapta văii Anieș până la intersecția acesteia cu malul râului (borna silvică 194 UP III, OS Sângeorz-Băi). Continuă aval pe malul stâng al Anieșului până ce acesta se desparte de liziera pădurii (borna silvică 167 UP III, OS Sângeorz-Băi), apoi urmărește limita fondului forestier până în valea Blidăreasa (borna silvică 166 III, OS Sângeorz-Băi). Limita urcă pe malul drept al pârâului Blidăreasa, trece prin obârșia acestuia, traversează interfluviul dintre bazinele hidrografice Blidăreasa și Valea Vinului [II-1.8.2.] și coboară pe o culme secundară în Valea Vinului (borna silvică 140 UP II, OS Sângeorz-Băi). De aici limita urmează în aval malul stâng al Văii Vinului până la ieșirea din fondul forestier (borna silvică 135 UP II, OS Sângeorz-Băi). Continuă spre vest pe limita fondului forestier (borna silvică 198 UP II, OS Sângeorz-Băi) și coboară pe o culme secundară în Valea Pietrelor [II-1.8.1.] (borna silvică 195 UP II, OS Sângeorz-Băi). Traversează aproximativ perpendicular interfluviul dintre bazinele hidrografice Valea Pietrelor și Cormaia pe culmi secundare, până amonte de confluența pârâului Cormaia [II-1.8.] cu Izvorul Craiului (borna silvică 255 UP II, OS Sângeorz-Băi). Continuă aval pe malul stâng al râului Cormaia până la confluența acestuia cu Valea Vinului și urcă pe Culmea Craiului pe care o urmărește pe limita fondului forestier până în Vârful Craiului (1.658,7 m). Din Vârful Craiului limita parcului continuă spre nord pe interfluviul dintre bazinele hidrografice Rebra [II-1.15] și Cormaia până în apropierea vârfului Detunata (1.752,3 m), trecând prin vârful Scărișoara. Din apropierea vârfului Scărișoara (200 m sud-vest), limita parcului coboară la obârșia pârâului Scăricele și continuă pe malul stâng al acestuia până la confluența cu valea Rebra.2. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul II(1) Se declară zonă naturală suprafața delimitată conform coordonatelor prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre.(2) Pentru suprafața prevăzută la alin. (1) se instituie regimul de arie naturală protejată și se aprobă încadrarea în categoria de management parc național.(3) Suprafața prevăzută la alin. (1) se include în Parcul Național Munții Rodnei.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet,
  secretar de stat
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Augustin-Cătălin Iapă,
  secretar de stat
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  George Scarlat,
  secretar de stat
  p. Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  București, 24 septembrie 2020.Nr. 807.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003)
  Coordonatele, în sistem Stereo 70, pentru delimitarea suprafeței care se include în Parcul Național Munții Rodnei
  ORIG_FIDPOINT_XPOINT_Y
  1484696.872664319.847
  2484687.388664310.796
  3484688.070664301.673
  4484689.335664293.570
  5484693.611664289.936
  6484701.207664288.011
  7484707.474664288.088
  8484722.547664288.697
  9484762.456664262.859
  10484758.607664268.625
  11484766.192664255.541
  12484810.425664135.485
  13484819.354664026.576
  14484820.721663999.243
  15484888.072663980.401
  16484920.230663990.646
  17484991.337664002.582
  18485025.514664008.118
  19485065.801664001.573
  20485116.456664002.631
  21485195.182663994.248
  22485260.245664001.042
  23485295.596663998.689
  24485313.889664031.836
  25485367.649664027.894
  26485424.318664025.061
  27485466.493664012.932
  28485494.427664039.708
  29485522.411664050.086
  30485573.752664035.367
  31485621.702664016.343
  32485658.630664004.036
  33485697.388664019.161
  34485732.925664027.363
  35485744.845664014.280
  36485769.967663983.842
  37485788.853663943.567
  38485826.339663893.948
  39485862.133663867.433
  40485914.849663905.314
  41485962.965663905.752
  42486026.736663947.986
  43486097.193663984.362
  44486162.358664013.274
  45486243.787664044.264
  46486253.799664049.137
  47486229.809664076.623
  48486212.158664094.009
  49486203.003664100.669
  50486164.638664122.632
  51486141.353664134.002
  52486119.368664144.439
  53486109.561664150.137
  54486085.319664184.843
  55486084.542664198.478
  56486079.708664222.909
  57486071.768664239.838
  58486063.223664253.281
  59486054.971664264.048
  60486037.107664281.905
  61485989.218664319.474
  62485966.731664342.502
  63485959.300664347.530
  64485954.940664349.765
  65485952.556664349.592
  66485952.556664349.592
  67485952.556664349.592
  68485952.556664349.592
  69485936.023664348.681
  70485929.402664347.344
  71485915.963664342.970
  72485904.219664336.640
  73485904.219664336.640
  74485904.219664336.640
  75485883.712664325.588
  76485868.199664317.226
  77485845.793664304.652
  78485784.272664274.223
  79485749.876664262.318
  80485692.613664249.440
  81485640.077664238.510
  82485601.710664236.525
  83485578.560664233.218
  84485550.121664237.843
  85485507.126664248.426
  86485479.199664253.362
  87485413.195664254.383
  88485370.206664250.416
  89485329.186664242.475
  90485307.364664241.154
  91485275.982664246.057
  92485254.989664251.646
  93485231.771664260.633
  94485218.460664266.619
  95485206.164664267.810
  96485189.822664265.242
  97485155.358664259.079
  98485125.200664258.288
  99485086.303664262.647
  100485034.712664269.795
  101484990.259664282.497
  102484940.651664303.134
  103484903.740664326.944
  104484894.349664327.022
  105484876.457664327.171
  106484844.227664326.246
  107484835.721664326.841
  108484806.408664326.844
  109484764.336664324.867
  110484689.051664314.504
  111484731.961664289.076
  112484743.947664286.546
  113484754.259664275.140
  114484771.432664245.278
  115484785.644664217.442
  116484793.502664202.053
  117484800.631664179.588
  118484805.971664160.751
  119484815.780664107.642
  120484818.679664040.248
  121484819.655664020.491
  122484821.115663990.927
  123484817.384664066.458
  124484728.200664322.746
  125486101.940664155.172
  126486089.215664168.231
  127486085.856664175.431
  ----