LEGE nr. 209 din 25 septembrie 2020privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 28 septembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Prin lucrător frontalier se înțelege persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) lucrează pe teritoriul altui stat decât cel de rezidență;b) revine periodic, zilnic sau cel puțin săptămânal, în statul de rezidență.(2) Structurile serviciilor publice comunitare de pașapoarte județene sau al municipiului București eliberează, la cerere, legitimația de lucrător frontalier, denumită în continuare legitimație.(3) La cerere se anexează dovada contractului de muncă valabil încheiat.(4) Pot solicita eliberarea legitimației și membrii familiei lucrătorului frontalier, respectiv persoanele care locuiesc împreună cu acesta.(5) Valabilitatea legitimației lucrătorului frontalier și/sau a membrilor familiei acestuia este egală cu cea a contractului de muncă, dar nu mai mult de 5 ani.  +  Articolul 2În punctele de trecere rutiere unde infrastructura o permite, Ministerul Afacerilor Interne deschide benzi speciale de trecere dedicate lucrătorilor frontalieri și membrilor familiilor acestora care posedă legitimația prevăzută la art. 1 alin. (2).  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne va realiza infrastructura necesară și va asigura personalul de specialitate pentru deschiderea unor noi puncte internaționale de trecere a frontierei.  +  Articolul 4(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul afacerilor interne prezintă Guvernului un calendar și un memorandum cuprinzând măsurile de implementare a acesteia.(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, adoptă, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(3) Prevederile art. 3 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 25 septembrie 2020.Nr. 209.-----