ORDIN nr. 1.663 din 25 septembrie 2020privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. N.T. 8.900 din 25.09.2020 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și Adresa Agenției Naționale de Transplant nr. 2.001 din 25 august 2020, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 1.267 din 26 august 2020, având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IDupă articolul 31 din anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 32, cu următorul cuprins:  +  Articolul 32Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în cadrul Societății Comerciale EMBRYOS FERTILITY CLINIC - S.R.L. București are următoarea componență:– membri titulari:a) conf. univ. dr. Sorin Iulian Hostiuc;b) psihiatru dr. Ana Claudia Damian;c) dr. Mihai Andrei Oncescu;– membri suplinitori:a) asist. univ. dr. Violeta Ionela Chirica;b) psihiatru dr. Oana Nadia Rus;c) dr. Ioana Diana Florențiu.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 25 septembrie 2020.Nr. 1.663.-----