REGULAMENT din 22 septembrie 2020privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților sportive în spații închise
EMITENT
  • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 24 septembrie 2020    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1.219/1.634/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2020.
    A. Scop Prezentul regulament stabilește criteriile care trebuie îndeplinite de către structurile sportive pentru reluarea activității sportive în spații închise și diminuarea riscului de infecție COVID-19.Activitatea sportivă se organizează în conformitate cu normele și regulamentele specifice ramurii de sport, adaptate de structurile sportive la situația creată de epidemia de COVID19, cu condiția ca acestea să nu vină în contradicție cu normele legale în vigoare.Regulile generale de protecție sanitară împotriva răspândirii SARS-CoV-2, precum și regulile privind accesul în bazele sportive sunt stabilite în anexa nr. 1 la ordin.B. Măsuri specifice activităților de pregătire sportivă în spații închise 1. Organizarea acțiunilor de pregătire sportivă – Colaborarea administratorilor sălii cu autoritățile sanitare și cele locale astfel încât asigurarea sănătății tuturor participanților la activitatea sportivă, precum și a personalului auxiliar să reprezinte obiectivul prioritar.– Plasarea la loc vizibil a anunțurilor scrise privind regulile de igienă, distanțare fizică și cele de acces în sală.– Triajul observațional zilnic la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată). În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, se repetă termometrizarea după 5 minute de repaus. Dacă temperatura ridicată se menține, persoana în cauză va fi izolată de restul grupului și i se va recomanda să contacteze autoritățile sanitare.– Plasarea recipientelor cu dezinfectanți avizați/autorizați pentru mâini la intrarea în sală.– Elaborarea planurilor de sănătate și securitate în muncă, în conformitate cu Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.– În cazul încăperilor climatizate prin recircularea aerului se efectuează nebulizarea o dată pe săptămână, în afara programului de lucru, și se efectuează dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.– Suprafețele și spațiile comune vor fi dezinfectate frecvent (cel puțin o dată la 4 ore).– Asigurarea unei ventilații adecvate a tuturor încăperilor sau aerisirea lor periodică, cel puțin o dată la 4 ore.2. Accesul în centrul de pregătire – Accesul sportivilor va fi permis doar în urma triajului observațional și termometrizării.– Sportivii sunt informați să nu se prezinte în centrele de pregătire dacă prezintă semne clinice, specifice COVID-19 sau specifice altor viroze respiratorii.– Accesul în sală trebuie să se facă numai în baza unei programări prealabile.– Numărul de sportivi care se antrenează la un moment dat va fi limitat în funcție de capacitatea sălii, pentru a se menține distanța de siguranță, astfel încât fiecărei persoane să îi revină un spațiu de cel puțin 7 mp.3. Antrenamentul sportivilor în spații închise – Sportivii vor fi atenționați să își spele mâinile înainte și după terminarea antrenamentului. În cazul disciplinelor sportive practicate fără încălțăminte (de exemplu, arte marțiale), sportivii își vor dezinfecta și picioarele.– În cazul în care sala este prevăzută cu aparate sportive, se va evita utilizarea acestora în regim de circuit și se va încuraja utilizarea unui singur tip de aparat în cadrul aceleiași sesiuni de antrenament.– Se limitează durata antrenamentelor, astfel încât să se poată stabili un orar clar pentru dezinfecția și aerisirea riguroasă a sălii.– Aparatele sportive vor fi dezinfectate înainte și după fiecare utilizator.– Cu excepția perioadei de desfășurare a activităților fizice intense, purtarea măștii este obligatorie pe toată durata prezenței în sală.4. Măsuri care trebuie luate după antrenament – După terminarea antrenamentului, se are în vedere intrarea eșalonată la vestiare, cu evitarea aglomerației și menținerea distanțării.– Vânzarea și/sau oferirea de gustări/băuturi în regim de autoservire nu sunt/nu este permise/permisă; prin excepție, se permite funcționarea automatelor de băuturi răcoritoare și mâncare ambalată.C. Condiții generale pentru organizarea de competiții în spații închise 1. Măsuri cu caracter general – Structura sportivă care organizează o competiție are obligația de a modifica regulamentul sportiv pentru a include reglementări clare cu privire la eventualitatea în care o etapă/meci nu se poate desfășura/reprograma din cauza apariției cazurilor sau focarelor de COVID-19, inclusiv sub aspectul punctajelor pe baza cărora este stabilit clasamentul.– Fiecare structură sportivă implicată în organizarea sau desfășurarea unei competiții sportive asigură o persoană de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării protocoalelor stabilite.– Trebuie să participe la organizarea și desfășurarea competițiilor doar persoanele a căror prezență este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuși unui potențial risc de infectare.– Medicul structurii sportive organizatoare va fi implicat în asigurarea sănătății și securității în muncă pe parcursul întregii competiții sportive.2. Măsuri pentru organizatorii evenimentului sportiv a) În pregătirea evenimentului:– asigurarea echipamentului de protecție (mască respiratorie) pentru întreg personalul implicat în organizarea competiției;– asigurarea măsurilor de igienizare a mâinilor cu produse biocide avizate/autorizate la intrarea în spațiul destinat evenimentului pentru toți participanții;– atenționarea în toate spațiile folosite de competitori prin anunțuri scrise/postere informative plasate la loc vizibil privind regulile de igienă a mâinilor și igiena respiratorie, practicarea responsabilității sociale prin distanțarea socială și monitorizarea propriei stări de sănătate;– la locul organizării evenimentului sportiv, personalul medical efectuează termometrizarea digitală a persoanelor implicate în desfășurarea competiției (sportivi, arbitri, antrenori, voluntari etc.). În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, se repetă termometrizarea după 5 minute de repaus. Dacă temperatura ridicată se menține, persoana în cauză va fi izolată de restul grupului și va fi informat medicul coordonator al competiției respective;– dotarea cu echipament de protecție (mănuși, halate, măști) a personalului medical angajat, a personalului de curățenie, a personalului care manipulează articole sportive, prosoape etc. (în cazul în care nu se pot folosi articole de unică folosință), a personalului de securitate și pază etc.;– asigurarea dezinfecției periodice a elementelor folosite de mai multe persoane (de exemplu, mânerele ușilor, balustradele, recepția, podelele etc.) cu produse biocide avizate/autorizate în acest scop;– amplasarea în grupul sanitar a dispenserelor cu săpun, a dispenserelor cu dezinfectant, precum și a prosoapelor igienice de unică folosință (din hârtie);– pentru uscarea mâinilor se vor folosi șervețele de hârtie;– dezinfecția periodică a grupurilor sanitare cu produse biocide avizate/autorizate. b) În timpul evenimentului:– interzicerea accesului spectatorilor la competiții pe perioada epidemiei de COVID-19;– toți participanții (sportivi, antrenori, arbitri, organizatori, voluntari, reprezentanți ai presei etc.) trebuie să fie supuși unui triaj epidemiologic și trecuți pe o listă nominală, pentru a facilita o eventuală anchetă epidemiologică;– serviciul de prim ajutor și alte servicii medicale, inclusiv triajul epidemiologic al competitorilor, trebuie să fie efectuate de către personal calificat;– asigurarea îndepărtării hainelor purtate de către participanți prin depozitarea lor în saci biodegradabili amplasați în coșuri marcate vizibil cu inscripția „obiecte pentru dezinfecție“.3. Măsuri pentru participanții la eveniment a) Înainte de eveniment Toți participanții (sportivi, voluntari, oficiali etc.) trebuie să își monitorizeze starea de sănătate și să respecte cu strictețe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi igiena mâinilor, distanțarea socială, evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii, respectarea igienei respiratorii și respectarea recomandărilor de a rămâne acasă și de a solicita asistență medicală, dacă există simptome specifice bolii.Sosirea participanților în locația unde va avea loc competiția sportivă trebuie să se facă astfel:– transportul interurban către locația unde va avea loc competiția sportivă se va face cu autobuze/microbuze proprii sau rezervate în acest scop și folosite exclusiv pentru participanți sau cu mașina individuală. Se vor respecta reglementările Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății nr. 1.082/97/1.112/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 (anexa nr. 2 „Măsuri și reguli care se impun a fi implementate pentru derularea operațiunilor de transport rutier de persoane, transport rutier de mărfuri, transport în regim de taxi, transport în regim de închiriere cu șofer și transport alternativ, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“);– pentru transportul intraurban este recomandată sosirea individuală a participanților cu mașina personală sau cu autocarul/microbuzul închiriat în regim de uz exclusiv;– este recomandat ca participanții să ajungă la momente diferite la locul de desfășurare a competiției, pentru a evita aglomerarea de persoane în anumite puncte. În funcție de infrastructura locației, este recomandat să fie folosite căi diferite către punctul de desfășurare a competiției;– în cazul în care participanții la competiție sunt obligați să călătorească în afara localității unde locuiesc, cazarea lor se va face respectând Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă (anexa nr. 3 „Recomandări privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare“).b) În timpul derulării și după derularea evenimentului – participanții trebuie să respecte regulile de igienă (de exemplu, folosirea unei batiste de unică folosință, în caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun, sticle cu apă și alte articole personale între competitori, evitarea contactului fizic - strângeri de mână, îmbrățișări la sfârșitul evenimentului).– părăsirea spațiului unde s-a desfășurat competiția trebuie să se facă în mod ordonat, cu evitarea aglomerației.c) Măsuri care trebuie respectate de reprezentanții presei – Toți reprezentanții presei care asistă la competiție trebuie să declare că sunt de acord să respecte normele de igienă, să se supună examenelor medicale și să respecte distanța socială de cel puțin 2 m.D. Condiții specifice sporturilor individuale practicate în spații închise pentru organizarea de competiții 1. Accesul la sala de desfășurare a competiției Sala de desfășurare a competiției va fi prevăzută la intrare cu covoraș cu dezinfectant pentru încălțări, precum și soluție dezinfectantă pentru mâini. Accesul se va face conform procedurilor descrise în anexa nr. 1 la ordin, care stabilește condițiile de acces în bazele sportive. Nu este permis accesul spectatorilor în sala unde se desfășoară competiția.2. Înaintea competiției Sportivii, stafful tehnic, persoanele desemnate de către structura sportivă care organizează competiția și personalul auxiliar vor ajunge la sala unde se va desfășura meciul la ore diferite, pentru a evita aglomerația. Sportivii se vor prezenta la sala de desfășurare a competiției deja echipați. Fiecare sportiv/oficial de echipă va veni la sală cu rucsac propriu, pentru depozitarea echipamentului/materialelor necesare.Se vor evita formele tradiționale de salut înainte și după desfășurarea meciului, care presupun strângerea mâinilor între sportivi, antrenori, arbitri etc.3. În timpul competiției Este permisă organizarea de competiții doar pentru probele de simplu. În cazul în care organizatorul competiției dorește să includă și proba de dublu, trebuie aplicate prevederile specifice sporturilor de echipă, detaliate la lit. E. Materialele sportive se vor dezinfecta ori de câte ori este posibil. Este obligatoriu ca fiecare participant la competiție să aibă recipient propriu pentru băutura hidratantă/energizantă. 4. După competiție Părăsirea sălii unde se desfășoară competiția se va face în mod ordonat, pentru a evita aglomerația. La ieșirea din sală se vor dezinfecta din nou mâinile cu soluția din recipientele aflate la intrarea în sală. E. Condiții specifice sporturilor de echipă practicate în spații închise pentru organizarea de competiții sau turnee 1. Testarea înainte de competiție sau turneu În cazul sporturilor de echipă practicate în spații închise, echipele vor efectua o testare COVID-19 prin metoda RT-PCR cu cel mult 48 de ore înainte de data programată pentru începerea competiției/turneului. Fiecare echipă va transmite către organizatorul competiției lista nominală a participanților, precum și rezultatul testelor RT-PCR efectuate înainte de prezentarea la competiție. În cazul în care competiția/turneul se întinde pe o perioadă de mai mult de două săptămâni, testarea participanților prin metoda RT-PCR se va reface periodic, din 14 în 14 zile. Pe perioada competiției/turneului, echipele vor sta izolate în cantonament. Pentru optimizarea procedurilor sanitare și minimalizarea factorilor de risc extern se recomandă ca, după obținerea de rezultate negative la testul COVID-19 și după o procedură de triaj observațional, toate echipele participante la competiție să intre în cantonament în aceeași bază sau în același hotel. Componenții echipelor (jucători și oficiali de echipă) si reprezentanții structurii sportive care organizează competiția (oficiali, arbitri, delegați etc.) vor fi cazați în regim de cantonament pe toată durata desfășurării evenimentului și nu vor putea părăsi hotelul decât pentru a se deplasa la locul de desfășurare a antrenamentelor și meciurilor sau în scop de recreere, care va consta în plimbări scurte, în aer liber, în apropierea hotelului.2. Cazarea La intrarea în cantonamentul colectiv într-o bază ori într-un hotel, echipele trebuie să fie separate: cazarea se va face fie în clădiri diferite ale aceleiași baze, fie, dacă acest lucru nu este posibil, la etaje diferite ale aceleiași clădiri, care să nu comunice între ele. Arbitrii și observatorii desemnați de structura sportivă organizatoare se vor caza în aceleași condiții. Fiecărei echipe i se va pune la dispoziție un spațiu propriu pentru realizarea ședințelor tehnico-metodice și rezolvarea problemelor medicale ale echipei. Acesta va fi aerisit și dezinfectat după fiecare folosire. Nu se va face curat în camere pe toată durata șederii la competiție. Se vor pune la dispoziția echipelor destule prosoape și articole de igienă, pentru a se evita intrarea în contact cu personalul de curățenie. 3. Transportul În cazul în care spațiul de cazare este diferit de cel unde se desfășoară antrenamentele și meciurile, fiecare echipă se va deplasa cu un autocar propriu, evitându-se, pe cât posibil, opririle pe traseu. Fiecare echipă va avea oră diferită de plecare spre sală/spațiul de cazare, în așa fel încât să se evite aglomerația la punctul de plecare sau de sosire. 4. Accesul la sala de antrenament/meci Sala de joc va fi prevăzută la intrare cu covoraș cu dezinfectant pentru încălțări, precum și soluție dezinfectantă pentru mâini. Accesul se va face conform procedurilor descrise în anexa nr. 1 la ordin, care stabilește condițiile de acces în bazele sportive. Au acces în sala de joc, pentru fiecare meci:– persoana responsabilă cu triajul epidemiologic;– componenții celor două echipe (jucători și staff tehnic), pe bază de tabel nominal semnat de delegatul clubului și prezentat la ședința tehnică;– arbitrii/observatorii desemnați de structura sportivă organizatoare a competiției, pe bază de tabel nominal;– personalul auxiliar esențial pentru desfășurarea meciului (sunet, electrică, tehnic, streaming online, personal medical, pază etc.), pe bază de tabel nominal prezentat la ședința tehnică;– presa, pe bază de tabel nominal.5. Înaintea meciuluiEchipele și persoanele desemnate de către structura sportivă care organizează competiția vor ajunge la sala unde se va desfășa meciul la ore diferite, pentru a evita aglomerația. Jucătorii se vor prezenta la sala de joc echipați și pregătiți pentru încălzire/meci. Accesul la vestiare este interzis. Fiecare echipă va avea acces la câte una/două toalete proprii.Fiecare jucător/oficial de echipă va veni la sală cu rucsac propriu, pentru depozitarea echipamentului/materialelor necesare.Ședințele tehnico-tactice ale echipelor nu se vor ține la sala de joc. Acestea se vor programa înainte ca fiecare echipă să ajungă la sală, în spațiu deschis sau în săli/incinte din cadrul spațiului de cazare.6. În timpul meciuluiMaterialele sportive se vor dezinfecta ori de câte ori este posibil. Este obligatoriu ca fiecare component al echipei să aibă recipient propriu pentru băutura hidratantă/energizantă. 7. După meciDupă fluierul de final al jocului, reprezentanții echipelor vor merge direct la autocar, de unde se vor deplasa spre locul de cazare. La ieșirea din sală se vor dezinfecta din nou mâinile cu soluția din recipientele aflate la intrarea în sală. În pauzele dintre jocuri se va realiza dezinfectarea toaletelor și a spațiilor comune (hol intrare, suprafață de joc, masă oficială, bănci de rezervă).F. Condiții specifice sporturilor de luptă practicate în spații închise pentru organizarea competițiilor1. Testarea înainte de competițieÎn cazul sporturilor de luptă, participanții la competiție vor efectua o testare COVID-19 prin metoda RT-PCR cu cel mult 48 de ore înainte de data programată pentru proba cântarului, dacă aceasta este prevăzută de regulamentele sportive, sau cu 48 de ore înainte de data programată pentru începerea competiției. Fiecare echipă va transmite către organizatorul competiției lista nominală a participanților, precum și rezultatul testelor RT-PCR efectuate înainte de prezentarea la competiție. Pe perioada competiției/turneului/evenimentului sportiv, echipele vor sta izolate în cantonament. Pentru optimizarea procedurilor sanitare și minimalizarea factorilor de risc extern se recomandă ca, după obținerea de rezultate negative la testul COVID-19 și după o procedură de triaj observațional, toate echipele participante la competiție să intre în cantonament în aceeași bază sau în același hotel. Componenții echipelor (sportivi și oficiali de echipă) si reprezentanții structurii sportive care organizează competiția (oficiali, arbitri, delegați etc.) vor fi cazați în regim de cantonament pe toată durata desfășurării evenimentului și nu vor putea părăsi hotelul decât pentru a se deplasa la locul de desfășurare a antrenamentelor și meciurilor sau în scop de recreere, care va consta în plimbări scurte, în aer liber, în apropierea hotelului.2. Cazarea La intrarea în cantonamentul colectiv într-o bază ori într-un hotel, echipele trebuie să fie separate și să nu comunice între ele. Arbitrii și observatorii desemnați de structura sportivă organizatoare se vor caza în aceleași condiții. Fiecărei echipe i se va pune la dispoziție un spațiu propriu pentru realizarea ședințelor tehnico-metodice și rezolvarea problemelor medicale. Acesta va fi aerisit și dezinfectat după fiecare folosire. Nu se va face curat în camere pe toată durata șederii la competiție. Se vor pune la dispoziția loturilor destule prosoape și articole de igienă pentru a se evita intrarea în contact cu personalul de curățenie. 3. Transportul În cazul în care spațiul de cazare este diferit de cel unde se desfășoară antrenamentele și meciurile, fiecare lot se va deplasa fie cu autoturismele personale ale participanților, fie cu un autocar propriu, evitându-se, pe cât posibil, opririle pe traseu. Fiecare echipă va avea oră diferită de plecare spre sală/spațiul de cazare, în așa fel încât să se evite aglomerația la punctul de plecare sau de sosire. 4. Accesul la sala de desfășurare a competiției Sala unde va avea loc competiția va fi prevăzută la intrare cu covoraș cu dezinfectant pentru încălțări, precum și soluție dezinfectantă pentru mâini. Accesul se va face conform procedurilor descrise în anexa nr. 1 la ordin, care stabilește condițiile de acces în bazele sportive. Au acces în sală, pentru fiecare meci: – persoana responsabilă cu triajul epidemiologic;– componenții echipelor (sportivi, antrenori și staff tehnic), pe bază de tabel nominal;– arbitrii/observatorii desemnați de structura sportivă organizatoare a competiției, pe bază de tabel nominal;– personalul auxiliar esențial pentru desfășurarea competiției (sunet, electrică, tehnic, streaming online, personal medical, pază etc.), pe bază de tabel nominal;– presa, pe bază de tabel nominal.Nu este permis accesul spectatorilor la competiții.La locul de desfășurare a competiției, organizatorul stabilește circuite separate pentru sportivi, antrenorii lor și arbitri, pe de o parte, și toate celelalte persoane implicate în procesul de organizare, pe de altă parte. În sala unde se desfășoară competiția este obligatorie purtarea măștii. Excepție fac sportivii, în timpul meciurilor. 5. Înaintea competițieiLa proba cântarului, dacă este prevăzută de regulamentele sportive, toți participanții vor respecta distanța de siguranță. Cântarul va fi dezinfectat după fiecare persoană sau se va monta un covor dezinfectant, pe care sportivii îl vor folosi înainte și după cântar.Echipele și persoanele desemnate de către structura sportivă care organizează competiția vor ajunge la sala unde se va desfășa competiția la ore diferite, pentru a evita aglomerația. Sportivii se vor prezenta la sală echipați și pregătiți pentru încălzire/meci. Fiecare sportiv/oficial de echipă va veni la sală cu rucsac propriu, pentru depozitarea echipamentului/materialelor necesar(e).6. În timpul competițieiÎnainte de meci, sportivii își vor dezinfecta mâinile și picioarele (în cazul ramurilor sportive unde acest lucru este necesar).Se limitează, pe cât posibil, numărul persoanelor din imediata apropiere a suprafeței de luptă (antrenor, medic, staff tehnic).Materialele sportive și suprafața de luptă (ring, tatami, saltea etc.) se vor dezinfecta ori de câte ori este posibil. Este recomandat ca elementele de echipament care nu pot fi luate pe suprafața de luptă (șosete, încălțăminte, trening, prosoape etc.) să fie depozitate în cutii separate pentru fiecare sportiv aflat pe suprafața de luptă. Cutiile vor fi dezinfectate după fiecare folosire. Este obligatoriu ca fiecare component al echipei să aibă recipient propriu pentru băutura hidratantă/energizantă. 7. După competițieDupă finalul competiției și al festivității de premiere, sportivii vor merge direct la autocar, de unde se vor deplasa spre locul de cazare. La ieșirea din sală se vor dezinfecta din nou mâinile cu soluția din recipientele aflate la intrarea în sală. Se va evita aglomerarea sălii de desfășurare a competiției.G. Proceduri în cazul apariției unei suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2 în centrul de pregătireÎn cazul în care o persoană care participă la activitatea de antrenament sau la competiție este suspectă/confirmată cu COVID-19, se informează imediat direcția de sănătate publică pe raza căreia s-a produs incidentul și se urmează întocmai instrucțiunile primite de la autoritățile sanitare. În continuare, se realizează operațiuni de dezinfecție a încăperilor respective de către unități de dezinfecție, dezinsecție și deratizare autorizate.-----