RECTIFICARE nr. 153 din 3 septembrie 2020referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2020  În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 4 septembrie 2020, se fac următoarele rectificări:– la art. I alin. (10) lit. a), în loc de:
  CCPA_an/an prec= CPA al anului pentru care datorează impozitul - CPA înregistrat în anul precedent ................................................. CPA înregistrat în anul precedent x 100,
  se va citi:
  CCPA_an/an prec=CPA al anului pentru care datorează impozitul - CPA înregistrat în anul precedent..................................................................................CPA înregistrat în anul precedent x100,;
  – la art. I alin. (10) lit. b), în loc de:
  CCPA_an/2020= CPA al anului pentru care datorează impozitul - CPA înregistrat în anul 2020 .....................................................…CPA înregistrat în anul 2020 x100,
  se va citi:
  CCPA_an/2020=CPA al anului pentru care datorează impozitul - CPA înregistrat în anul 2020 ...............................................................................................CPA înregistrat în anul 2020 x100,.
  -----