ORDIN nr. 1.598 din 18 septembrie 2020privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. N.T. 8.383/2020 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul 4 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020“ se modifică și va avea următorul cuprins:4. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020
  - mii lei -
  PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂBuget de stat
  Credite de angajament aprobate 2020Credite bugetare aprobate 2020
  I. Programul național de boli transmisibile, din care:885.480885.480
  Programul național de vaccinare278.759278.759
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare323.706323.706
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV252.696252.696
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei29.47429.474
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibioticorezistenței845845
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă1.6371.637
  III. Programul național de securitate transfuzională51.60551.605
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:73.80873.808
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin6.4036.403
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică1.3481.348
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană37.97237.972
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale15.58815.588
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer9.3909.390
  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D1.5641.564
  Programul național de tratament pentru boli rare1.3331.333
  Programul național de management al registrelor naționale210210
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate1.2581.258
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului19.82519.825
  Total buget programe naționale de sănătate publică pentru anul 20201.033.6131.033.613
  MS - acțiuni centralizate nerepartizate00
  Reținere 10%00
  TOTAL BUGET AN 20201.033.6131.033.613
  2. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“ titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“ litera E „Indicatori de evaluare“ punctul 1 „Indicatori fizici“, subpunctul 1.3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:1.3.1. număr testări RT-PCR pentru identificarea SARS-CoV-2 efectuate: 1.618.530;3. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 litera G „Unități de specialitate care implementează:“, punctul 4.15 se modifică și va avea următorul cuprins:4.15. Rețeaua privată de sănătate «REGINA MARIA» cu trei entități:4.15.1. S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA - S.R.L., București;4.15.2. S.C. GENOME GENETICS - S.R.L., București;4.15.3. S.C. Genetic Center - S.R.L., Cluj-Napoca;4. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 litera G „Unități de specialitate care implementează:“, punctul 4.37 se modifică și va avea următorul cuprins:4.37. S.C. MEDLIFE - S.A., cu patru entități:4.37.1. laborator de biologie moleculară MedLife, București;4.37.2. laborator de biologie moleculară MedLife, Timișoara;4.37.3. laborator biologie moleculară, Sf. Gheorghe - S.C. Policlinica de Diagnostic Rapid Medis - S.R.L.;4.37.4. laborator de biologie moleculară MedLife, Cluj-Napoca;5. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 litera G „Unități de specialitate care implementează:“, punctul 4.117 se modifică și va avea următorul cuprins:4.117. LABORATOARELE SYNLAB - S.R.L., cu două puncte de lucru:4.117.1. laborator analize medicale, București;4.117.2. laborator analize medicale, diagnostic molecular, București;6. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 litera G, după subpunctul 4.130 se introduc șase noi subpuncte, subpunctele 4.131-4.136, cu următorul cuprins:4.131. GENETIC LAB - S.R.L., București;4.132. S.C. Dorna Medical - S.R.L., Suceava;4.133. Spital Clinic CF Timișoara;4.134. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Louis Țurcanu» Timișoara;4.135. Centrul Medical Topmed - S.R.L., Mureș;4.136. S.C. Clinica Binisan - S.R.L., Vâlcea.NOTĂ:Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus SARS-CoV-2 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 18 septembrie 2020.Nr. 1.598.-----