HOTĂRÂRE nr. 24 din 26 iunie 2000privind demisia unor deputaţi
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 28 iunie 2000    În temeiul prevederilor art. 67 alin. (2) şi ale art. 68 alin. (2) din Constituţia României, precum şi ale art. 183 alin. 1 şi ale art. 192 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,Camera Deputaţilor hotărăşte:  +  Articolul UNICCamera Deputaţilor ia act de cererile de demisie prezentate de domnul Traian Basescu, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 38 Vaslui, aparţinând Grupului parlamentar Uniunea Social-Democrata - Partidul Democrat, şi de domnul Radu Ştefan Mazare, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 14 Constanta, în prezent deputat independent, ambii aleşi la data de 3 noiembrie 1996 pe lista Uniunii Social-Democrate, din partea Partidului Democrat, şi declara vacante locurile de deputat deţinute de aceştia.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREA-----