ORDIN nr. 2.412/C din 12 august 2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 27 august 2013  (la 30-01-2017, Titlul actului a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 115/C din 12 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 30 ianuarie 2017 ) Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. a), alin. (3) și (5) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 41 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției,ministrul justiției emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 30-01-2017, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 115/C din 12 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 30 ianuarie 2017 )  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 1.558/C/2009 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 3 august 2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul justiției,
  Alexandru Ioan Chereji,
  secretar general
  București, 12 august 2013.Nr. 2.412/C.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEde organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătirea Agenților de Penitenciare Târgu Ocna  +  Anexa nr. 2METODOLOGIEde organizare și desfășurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un anla Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna