ORDIN nr. 1.060/2.857/2020pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 1.060 din 8 septembrie 2020
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Nr. 2.857 din 8 septembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 septembrie 2020  Având în vedere:– prevederile secțiunii 3.1 - Ajutoare sub forma de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje fiscale din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020, modificată prin Comunicarea CE - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în 4.04.2020, și prin Comunicarea CE - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 3156 final], publicată în 5.05.2020, precum și prin Comunicarea CE - A treia modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, publicată în Jurnalul Oficial al UE din 29.06.2020;– prevederile Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C(2014)10233, cu modificările ulterioare; – Decizia Comisiei Europene de aprobare a Schemei SA.58166 (2020/N) Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Avizul Consiliului Concurenței nr. 10.645 din 19.08.2020;– Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene Competitivitate nr. 76.545 din 28.08.2020,în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ministrul fondurilor europene și ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aferentă Programului operațional Competitivitate (POC 2014-2020), axa prioritară (AP) 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia de COVID-19, prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, obiectiv specific OS 3.1. - Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19, acțiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Schema de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 este finanțată din fonduri externe nerambursabile asigurate din Programul operațional Competitivitate, în condițiile legii.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
   +  ANEXĂSCHEMA DE AJUTOR DE STAT"Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia deCOVID-19"