RECTIFICARE nr. 157 din 3 septembrie 2020referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2020
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 16 septembrie 2020    În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 8 septembrie 2020, se face următoarea rectificare:– la alin. (16) al art. 6, în final, în loc de: „... și respectiv tichete sociale pentru grădiniță, după caz.“ se va citi: „... tichete sociale pentru grădiniță și respectiv tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, după caz.“----