HOTĂRÂRE nr. 1 din 12 septembrie 2020privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor și oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
EMITENT
  • BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGEREA SENATULUI ȘI A CAMEREI DEPUTAȚILOR DIN ANUL 2020
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 14 septembrie 2020



    Având în vedere prevederile art. 7-15, precum și ale art. 17 și 18 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile art. 8 și 9 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (9) și al art. 12 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor și oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Biroului Electoral Central,
    Maricela Cobzariu
    București, 12 septembrie 2020.Nr. 1.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a birourilor și oficiilor electorale constituite la alegerilepentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020