ORDIN nr. 4.979 din 14 august 2020privind aprobarea Metodologiei pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 8 septembrie 2020    Având în vedere prevederile art. 74 alin. (5), art. 77 alin. (5), art. 89, art. 94 alin. (2) lit. e), m), s) și x) și ale art. 241 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale, prevăzută în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 3Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 14 august 2020.Nr. 4.979.  +  ANEXĂMETODOLOGIEpentru constituirea corpului de profesori evaluatoripentru examenele și concursurile naționale