NORMĂ nr. 36 din 26 august 2020pentru modificarea art. 10 alin. (11) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 7 septembrie 2020    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) și ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) și n) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 26.08.2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:  +  Articolul ILa articolul 10 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 1 august 2017, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Dovada încheierii asigurării RCA, în cazul controalelor efectuate de către autoritățile abilitate, se poate face prin oricare din următoarele modalități:a) polița de asigurare RCA și contractul RCA emise de către asigurătorul RCA, pentru perioada de valabilitate înscrisă, prezentate pe suport hârtie sau în format electronic;b) dovada asigurării de răspundere civilă a vehiculelor, eliberată de către asigurătorii RCA din alte state, cu valabilitate pe teritoriul României și numai pentru perioada menționată în acestea, sau polița de asigurare de frontieră pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în afara Spațiului Economic European și a Confederației Elvețiene, prezentată pe suport hârtie sau în format electronic; c) informația rezultată din interogarea bazei de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României, prin care se certifică existența unui contract RCA valabil la data interogării.  +  Articolul IIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.
    Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Nicu Marcu
    București, 26 august 2020.Nr. 36.----