HOTĂRÂRE nr. 739 din 31 august 2020pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 7 septembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 și 375 bis din 11 mai 2020, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6*) la prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 31 august 2020.Nr. 739.  +  ANEXE nr. 1-6ANEXEprivind modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobareaNomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare șia structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021