HOTĂRÂRE nr. 745 din 3 septembrie 2020pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 4 septembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 114 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 7 septembrie 2020.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  București, 3 septembrie 2020.Nr. 745.  +  ANEXĂ
  CALENDARUL
  acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
  Nr. crt.Termenul de realizare a acțiunii, potrivit prevederilor Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, și/sau potrivit Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioareDescrierea acțiuniiAutoritatea sau persoana care realizează acțiuneaModalitatea de realizare a acțiunii
  01234
  1.Cu cel puțin 90 de zile înainte de ziua votării:7 septembrie 2020Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAducerea la cunoștința publică a datei alegerilorGuvernulPrin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind data alegerilor
  2.Odată cu stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de:7 septembrie 2020Art. 114 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareStabilirea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor și măsurile tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilorGuvernulPrin hotărâri ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
  3.Cu o zi înainte de tragerea la sorți:8 septembrie 2020Art. 11 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAnunțarea datei, orei și locului desfășurării ședinței pentru tragerea la sorți a judecătorilor în Biroul Electoral CentralPreședintele Înaltei Curți de Casație și JustițiePrin presa scrisă și audiovizualăCu anunțarea în scris a partidelor politice
  4.În cea de-a treia zi de la stabilirea datei alegerilor:9 septembrie 2020Art. 11 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareDesemnarea judecătorilor în Biroul Electoral CentralPreședintele Înaltei Curți de Casație și JustițieÎn ședință publică, prin tragere la sorți dintre judecătorii în exercițiu ai Înaltei Curți de Casație și Justiție
  5.În termen de 24 de ore de la învestire: 10 septembrie 2020 Art. 11 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAlegerea președintelui Biroului Electoral Central și a locțiitorului acestuiaJudecătorii Biroului Electoral CentralPrin vot secret
  6.În termen de 24 de ore de la alegerea președintelui Biroului Electoral Central: 11 septembrie 2020 Art. 11 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareCompletarea Biroului Electoral Central cu președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente, cu câte un reprezentant al partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și cu reprezentantul desemnat de grupul parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților.Proces-verbal
  01234
  7.În termen de două zile de la constituirea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de:12 septembrie 2020Art. 11 alin. (9) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAdoptarea regulamentului de organizare și funcționare, obligatoriu pentru toate birourile și oficiile electoraleBiroul Electoral CentralPrin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
  8.În cel mult 24 de ore de la data constituirii Biroului Electoral Central:12 septembrie 2020Art. 50 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareComunicarea numărului alegătorilor înscriși în Registrul electoral și a numărului minim întreg nerotunjit de semnături necesar pentru susținerea candidaturilor la nivel național, precum și în fiecare circumscripție electoralăAutoritatea Electorală PermanentăÎn scris
  9.În cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de:13 septembrie 2020Art. 19 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații privind modul de formare și componența Biroului Electoral CentralPartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și candidații independențiÎn scris
  10.În termen de cel mult două zile de la înregistrare, cel mai târziu la data de:14 septembrie 2020Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestațiilor privind modul de formare și componența Biroului Electoral CentralÎnalta Curte de Casație și JustițiePrin hotărâre definitivă
  11.În termen de 5 zile de la înființarea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de:15 septembrie 2020Art. 57 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareDepunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a alianței electoralePartidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale asociate la nivel naționalÎn scris
  12.În termen de 24 de ore de la depunerea protocolului de constituire a alianței electorale, cel mai târziu la data de:16 septembrie 2020Art. 57 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAdmiterea sau respingerea protocolului de constituire a alianței electoraleBiroul Electoral CentralPrin decizie, în ședință publică
  13.În termen de 24 de ore de la pronunțarea deciziei de admitere sau respingere a protocolului, cel mai târziu la data de:17 septembrie 2020Art. 57 alin. (4) și (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareContestarea la Înalta Curte de Casație și Justiție a deciziei Biroului Electoral Central de admitere sau, după caz, de respingere a protocolului de constituire a alianței electoraleOrice persoană fizică sau juridică interesată sau, după caz, semnatarii protocoluluiÎn scris
  01234
  14.În termen de 24 de ore de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:18 septembrie 2020Art. 57 alin. (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioarePronunțarea asupra contestațiilor împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere sau, după caz, de respingere a protocolului de constituire a alianței electoraleÎnalta Curte de Casație și JustițiePrin hotărâre definitivă
  15.În 15 zile de la data începerii perioadei electorale:21 septembrie 2020Art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, și art. 4 alin. (4) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioareÎnregistrarea în Registrul electoral cu adresa din străinătate cu opțiunea pentru votul la secția de votare sau cu opțiunea pentru votul prin corespondențăAlegătorii cu domiciliul în țară și cu reședința în străinătate, precum și cei cu domiciliul în străinătateOn-line, pe site-ul votstrainatate.ro
  16.Începând cu a cincisprezecea zi din perioada electorală:21 septembrie 2020Art. 23 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareComunicarea propunerilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate către Autoritatea Electorală PermanentăMinisterul Afacerilor ExterneÎn scris, în mod eșalonat
  17.În cel mult cinci zile de la data înregistrării alegătorului prin corespondență, cel mai târziu la data de:25 septembrie 2020Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioareVerificarea datelor furnizate de către alegătorul cu domiciliul sau reședința în străinătate care a formulat o solicitare de înscriere în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență și înscrierea acestuia, dacă este cazul, în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondențăAutoritatea Electorală Permanentă
  18.Cu cel puțin 48 de ore înainte de tragerea la sorți, cel mai târziu la data de:25 septembrie 2020Art. 13 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAducerea la cunoștința publică a datei ședinței în care se va efectua tragerea la sorți a judecătorilor în biroul electoral de circumscripțiePreședintele tribunaluluiPrin publicare în presă
  19.În termen de 5 zile de la data expirării termenului pentru înregistrarea ca alegător din străinătate, cel mai târziu la data de:25 septembrie 2020 Art. 23 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareComunicarea localităților din străinătate în care trebuie să fie înființate secții de votare, precum și a numărului acestora către Ministerul Afacerilor ExterneAutoritatea Electorală PermanentăÎn scris
  20.În termen de 48 de ore de la data expirării termenului pentru verificarea și înscrierea în Registrul electoral a alegătorilor cu domiciliul sau reședința în străinătate cu opțiunea pentru votul prin corespondență, cel mai târziu la data de:27 septembrie 2020Art. 6 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare Întocmirea listelor electorale permanente pentru votul prin corespondențăAutoritatea Electorală PermanentăÎn format electronic
  01234
  21.În termen de 21 de zile de la începerea perioadei electorale, cel mai târziu la data de27 septembrie 2020Art. 13 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareDesemnarea judecătorilor în biroul electoral de circumscripțiePreședintele tribunaluluiÎn ședință publică, prin tragere la sorți dintre judecătorii în exercițiu ai tribunalului
  22.În termen de 24 de ore de la data desemnării judecătorilor în biroul electoral de circumscripție, cel mai târziu la data de:28 septembrie 2020Art. 13 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAlegerea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuiaJudecătorii biroului electoral de circumscripțiePrin vot secret
  23.În termen de 24 de ore de la data desemnării judecătorilor în biroul electoral de circumscripție, cel mai târziu la data de:28 septembrie 2020Art. 13 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareDesemnarea reprezentantului Autorității Electorale Permanente în fiecare birou electoral de circumscripțieAutoritatea Electorală PermanentăPrin hotărâre
  24.În termen de 24 de ore de la data întocmirii în format electronic a listelor electorale pentru votul prin corespondență, cel mai târziu la data de:28 septembrie 2020Art. 6 alin. (3) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioarePunerea listelor electorale pentru votul prin corespondență la dispoziția Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.Autoritatea Electorală PermanentăÎn format electronic
  25.În termen de 24 de ore de la data constituirii birourilor electorale de circumscripție:29 septembrie 2020Art. 50 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareComunicarea către birourile electorale de circumscripție a numărului alegătorilor înscriși în Registrul electoral și a numărului minim întreg nerotunjit de semnături necesar pentru susținerea candidaturilor la nivel național, precum și în fiecare circumscripție electoralăBiroul Electoral Central
  26.În termen de 3 zile de la data constituirii biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, cel mai târziu la data de:30 septembrie 2020Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioarePunerea listelor electorale din străinătate pentru votul prin corespondență la dispoziția biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țăriiAutoritatea Electorală PermanentăPe bază de proces-verbal
  27.În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a biroului electoral de circumscripție, cel mai târziu la data de:30 septembrie 2020Art. 19 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații privind modul de formare și componența biroului electoral de circumscripțiePartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și candidații independențiÎn scris
  01234
  28.În termen de 48 de ore de la data constituirii birourilor electorale de circumscripție, cel mai târziu la data de:30 septembrie 2020Art. 13 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareComunicarea numelui și prenumelui reprezentanților în birourile electorale de circumscripțiePartidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anteriorÎn scris
  29.În termen de cel mult două zile de la înregistrare, cel mai târziu la data de:1 octombrie 2020Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestațiilor privind modul de formare și componența biroului electoral de circumscripțieBiroul Electoral CentralPrin decizie definitivă
  30.În termen de 24 de ore de la data expirării termenului pentru comunicarea numelui și prenumelui reprezentanților partidelor politice și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior în birourile electorale de circumscripție:1 octombrie 2020Art. 13 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareCompletarea birourilor electorale de circumscripție cu partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, în ordinea numărului de deputați și de senatoriBirourile electorale de circumscripțieProces-verbal
  31.În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitărilor de înscriere în Registrul electoral cu adresa din străinătate cu opțiunea pentru votul la secția de votare, până cel mai târziu la data de:2 octombrie 2020Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareActualizarea Registrului electoral cu datele din cererile de înscriere în Registrul electoral cu adresa din străinătate cu opțiunea pentru votul la secția de votarePersoanele împuternicite, prin ordin al președintelui Autorității Electorale Permanente
  32.În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a biroului electoral de circumscripție, cel mai târziu la data de:3 octombrie 2020Art. 19 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații privind completarea biroului electoral de circumscripțiePartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și candidații independențiÎn scris
  33.În termen de cel mult două zile de la înregistrare, cel mai târziu la data de: 4 octombrie 2020Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestațiilor privind completarea birourilor electorale de circumscripțieBiroul Electoral CentralPrin decizie definitivă
  01234
  34.În termen de 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de:6 octombrie 2020Art. 56 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioarePrezentarea la Biroul Electoral Central a listei de membri cuprinzând un număr de cel puțin 15% din numărul total al cetățenilor care, la ultimul recensământ, s-au declarat ca aparținând minorității respectiveAlte organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale decât cele reprezentate în Parlament, legal constituite, care sunt de utilitate publicăÎn scris
  35.Cel mai târziu cu 60 de zile înainte de data alegerilor, termen-limită:7 octombrie 2020Art. 52 alin. (1^1) și (1^2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareDepunerea listelor de candidați și a candidaturilor independente pentru Senat și Camera Deputaților în circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țăriiDepunerea listelor de candidați ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru toate circumscripțiile electoralePartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri și candidații independențiOrganizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeriÎn scris, în 4 exemplare
  36.În termen de 48 de ore de la data depunerii listelor de candidați și a candidaturilor independente pentru circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul sau reședința în afara țării, respectiv în termen de 48 de ore de la data depunerii listelor de candidați ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru toate circumscripțiile electorale, cel mai târziu la data de:9 octombrie 2020Art. 59 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAdmiterea sau respingerea candidaturilorBiroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării Biroul Electoral CentralPrin decizie, ce se afișează Se întocmesc procese-verbale din care rezultă data și ora afișării.
  37.În termen de cel mult 48 de ore de la restituirea celor două exemplare ale fiecărei propuneri de candidatură, cel mai târziu la data de:9 octombrie 2020Art. 58 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareÎnregistrarea la Tribunalul București a unuia dintre exemplarele fiecărei propuneri de candidatură restituite de biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, respectiv de către Biroul Electoral CentralPartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri și candidații independențiLa solicitarea depunătorului
  38.În termen de cel mult 48 de ore de la afișarea deciziei de acceptare a candidaturii, cel mai târziu la data de:11 octombrie 2020Art. 59 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații împotriva deciziei biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, respectiv a Biroului Electoral Central de acceptare a unei candidaturiCetățenii cu drept de vot, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționaleÎn scris
  39.În cel mult 48 de ore de la afișarea deciziei de respingere a candidaturii, cel mai târziu la data de:11 octombrie 2020Art. 59 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații împotriva deciziei biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, respectiv a Biroului Electoral Central de respingere a unei candidaturiCandidatul sau competitorii electorali care au propus candidatura respectivăÎn scris
  01234
  40.În termen de 5 zile de la data până la care se pot propune candidaturile pentru circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, cel mai târziu la data de:11 octombrie 2020Art. 13 alin. (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareComunicarea numelor și prenumelor reprezentanților în Biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țăriiPartidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale care participă la alegeri, altele decât cele care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anteriorÎn scris
  41.În termen de 48 de ore de la data expirării termenului pentru comunicarea numelor și prenumelor reprezentanților partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care participă la alegeri, altele decât cele are au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, în Biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării:13 octombrie 2020Art. 13 alin. (8) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareCompletarea Biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care participă la alegeri, altele decât cele parlamentareBiroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țăriiProces-verbal
  42.În termen de 48 de ore de la înregistrarea contestației formulate împotriva deciziei biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, respectiv a Biroului Electoral Central, de admitere sau de respingere a candidaturii, cel mai târziu la data de: 13 octombrie 2020 Art. 59 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestației formulate împotriva deciziei biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, respectiv a Biroului Electoral Central, de admitere sau de respingere a candidaturiiTribunalul BucureștiPrin hotărâre
  43.În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a Biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, cel mai târziu la data de: 15 octombrie 2020 Art. 19 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații privind completarea Biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care participă la alegeri, altele decât cele parlamentarePartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și candidații independențiÎn scris
  01234
  44.În termen de 48 de ore de la pronunțarea hotărârii Tribunalului București prin care a fost soluționată contestația formulată împotriva deciziei biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, respectiv a Biroului Electoral Central, de admitere sau de respingere a candidaturii, cel mai târziu la data de:15 octombrie 2020Art. 59 alin. (8) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareDeclararea apelului împotriva hotărârii Tribunalului București prin care a fost soluționată contestația formulată împotriva deciziei biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, respectiv a Biroului Electoral Central, de admitere sau de respingere a candidaturiiCetățenii cu drept de vot, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționaleCandidatul sau competitorii electorali care au propus candidatura respectivăÎn scris
  45.În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestațiilor, cel mai târziu la data de:16 octombrie 2020Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestațiilor privind completarea Biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care participă la alegeri, altele decât cele parlamentareBiroul Electoral CentralPrin decizie definitivă
  46.În termen de 48 de ore de la înregistrarea apelului împotriva hotărârii Tribunalului București prin care a fost soluționată contestația formulată împotriva deciziei biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, respectiv a Biroului Electoral Central, de admitere sau de respingere a candidaturii, cel mai târziu la data de:17 octombrie 2020Art. 59 alin. (8) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea apelului declarat împotriva hotărârii Tribunalului București prin care a fost soluționată contestația formulată împotriva deciziei biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, respectiv a Biroului Electoral Central, de admitere sau de respingere a candidaturiiCurtea de Apel BucureștiPrin hotărâre definitivă
  47.După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă termenele prevăzute la art. 59 alin. (1), (2), (7) și (8) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, cel mai târziu la data de:18 octombrie 2020Art. 60 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareConstatarea rămânerii definitive a candidaturilor pentru circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țăriiConstatarea rămânerii definitive a candidaturilor organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru toate circumscripțiile electoraleBiroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țăriiBiroul Electoral CentralProces-verbalAfișare la sediu a candidaturilor definitive
  48.În termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor:19 octombrie 2020Art. 14 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareComunicarea listelor de candidați și a candidaturilor independente către Biroul Electoral CentralBiroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țăriiPrin orice mijloc
  01234
  49.În cel mult 24 de ore de la data constatării rămânerii definitive a candidaturilor:19 octombrie 2020Art. 60 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareComunicarea candidaturilor la nivel național ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale către toate birourile electorale de circumscripțieBiroul Electoral CentralPrin orice mijloc de comunicare
  50.Cu 24 de ore înainte de tragerea la sorți, cel mai târziu la data de:19 octombrie 2020Art. 61 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAducerea la cunoștința publică a datei, locului și orei tragerii la sorți în vederea stabilirii ordinii în care se tipăresc numele candidaților pe buletinele de vot care vor fi folosite în circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țăriiPreședintele biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țăriiPrin afișare, la sediul biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării
  51.În cel mult 24 de ore de la comunicarea de către Biroul Electoral Central a candidaturilor la nivel național ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale către toate birourile electorale de circumscripție20 octombrie 2020Art. 60 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAdoptarea deciziei prin care se dispune prefectului municipiului București întocmirea machetelor buletinelor de vot care vor fi folosite în circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țăriiBiroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării
  52.În termen de 3 zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor pentru circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, cel mai târziu la data de:20 octombrie 2020Art. 61 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareStabilirea ordinii în care se tipăresc numele candidaților pe buletinul de vot pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țăriiPreședintele biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, în prezența a câte unui reprezentant al tuturor competitorilor electorali din respectiva circumscripțiePrin tragere la sorți
  53.Imediat după tragerea la sorți:20 octombrie 2020Art. 61 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații privind rezultatul tragerii la sorți a ordinii pe buletinul de vot pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țăriiPartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri și candidații independențiÎn scris
  54.De îndată după formularea contestației:20 octombrie 2020Art. 61 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestațiilor privind rezultatul tragerii la sorțiBiroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țăriiPrin decizie definitivă
  55.În termen de 48 de ore de la data expirării termenului de adoptare a deciziei prin care se dispune prefectului municipiului București întocmirea machetelor buletinelor de vot:22 octombrie 2020Art. 63 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareTransmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a machetei fiecărui tip de buletin de vot pentru circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul sau reședința în afara țării, în vederea avizării conforme a acestoraPrefectul municipiului BucureștiPrin orice mijloc de comunicare
  01234
  56.Cel mai târziu cu 45 de zile înainte de data alegerilor, termen-limită:22 octombrie 2020Art. 52 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareDepunerea listelor de candidați și a candidaturilor independente pentru Senat și Camera Deputaților în circumscripțiile electorale din țarăPartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri și candidații independențiÎn scris, în 4 exemplare
  57.Până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, cel mai târziu la data de:22 octombrie 2020Art. 42 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareDepunerea la primarul unității administrativ-teritoriale de reședință a cererii de înscriere în Registrul electoral cu adresa de reședință din țarăAlegătorul înscris în Registrul electoral cu adresa de domiciliuPrin poștă sau personal
  58.În cel mult 24 de ore de la data solicitării avizului conform privind machetele buletinelor de vot pentru circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul sau reședința în afara țării:23 octombrie 2020Art. 63 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareEmiterea avizului conform privind machetele buletinelor de vot pentru circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul sau reședința în afara țăriiAutoritatea Electorală PermanentăÎn scris
  59.În termen de 48 de ore de la data depunerii listelor de candidați și a candidaturilor independente pentru Senat și Camera Deputaților în circumscripțiile electorale din țară, cel mai târziu la data de:24 octombrie 2020Art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAdmiterea sau respingerea candidaturilor pentru Senat și Camera Deputaților în circumscripțiile electorale din țarăBiroul electoral de circumscripțiePrin decizie, ce se afișeazăSe întocmesc procese-verbale din care rezultă data și ora afișării
  60.În termen de cel mult 48 de ore de la restituirea celor două exemplare ale fiecărei propuneri de candidatură, cel mai târziu la data de:24 octombrie 2020Art. 58 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareÎnregistrarea la tribunalul în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală a unuia dintre exemplarele fiecărei propuneri de candidatură restituite de biroul electoral de circumscripție din țarăPartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri și candidații independențiLa solicitarea depunătorului
  61.Timp de 48 de ore de la data comunicării de către prefect a machetei fiecărui tip de buletin de vot pentru circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul sau reședința în afara țării, până cel mai târziu la data de:25 octombrie 2020Art. 63 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAducerea la cunoștința publică a copiei machetei fiecărui tip de buletin de vot pentru circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul sau reședința în afara țăriiPreședintele biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țăriiPrin afișare, la sediul biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării
  62.În termen de cel mult 48 de ore de la afișarea deciziei de acceptare a candidaturii, cel mai târziu la data de:26 octombrie 2020Art. 59 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații împotriva deciziei biroului electoral de circumscripție din țară de acceptare a unei candidaturiCetățenii cu drept de vot, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționaleÎn scris
  01234
  63.În cel mult 48 de ore de la afișarea deciziei de respingere a candidaturii:26 octombrie 2020Art. 59 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații împotriva deciziei biroului electoral de circumscripție din țară de respingere a unei candidaturiCandidatul sau competitorii electorali care au propus candidatura respectivăÎn scris
  64.În termen de 5 zile de la data până la care se pot propune candidaturile pentru circumscripțiile electorale din țară:26 octombrie 2020Art. 13 alin. (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareComunicarea numelor și prenumelor reprezentanților partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care participă la alegeri, altele decât cele care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior în birourile electorale de circumscripție din țarăPartidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale care participă la alegeri, altele decât cele care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anteriorÎn scris
  65.Până cel mai târziu la data de:27 octombrie 2020Art. 63 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareFormularea contestațiilor privind machetele buletinelor de vot pentru circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul sau reședința în afara țăriiCompetitorii electorali
  66.Cu cel puțin 40 de zile înainte de ziua alegerilor, cel mai târziu la data de:27 octombrie 2020Art. 62 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareStabilirea și depunerea semnelor electorale la Biroul Electoral CentralPartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeriÎn scris
  67.Până cel mai târziu cu 40 de zile înaintea datei alegerilor:27 octombrie 2020Art. 68 alin. (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareFormularea de solicitări către posturile de radiodifuziune și de televiziune publice și private sau, după caz, studiourilor teritoriale ale acestoraPartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri și candidații independențiÎn scris
  68.În termen de 48 de ore de la data expirării termenului pentru comunicarea numelor și prenumelor reprezentanților partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care participă la alegeri, altele decât cele care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, în birourile electorale de circumscripție:28 octombrie 2020Art. 13 alin. (8) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareCompletarea birourilor electorale de circumscripție din țară cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care participă la alegeri, altele decât cele care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anteriorBirourile electorale de circumscripțieProces-verbal
  01234
  69.În termen de 48 de ore de la înregistrarea contestației împotriva deciziei biroului electoral de circumscripție din țară de admitere sau de respingere a unei candidaturi, cel mai târziu la data de: 28 octombrie 2020Art. 59 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestației formulate împotriva deciziei biroului electoral de circumscripție din țară de admitere sau de respingere a candidaturiiTribunalulPrin hotărâre
  70.În termen de 3 zile de la data stabilirii machetelor buletinelor de vot pentru circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării:30 octombrie 2020Art. 13 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioareImprimarea buletinelor de vot prin corespondență pentru circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țăriiPrin grija Autorității Electorale Permanente, de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial“
  71.În termen de 48 de ore de la pronunțarea hotărârii tribunalului prin care a fost soluționată contestația formulată împotriva deciziei biroului electoral de circumscripție din țară de admitere sau de respingere a candidaturii, cel mai târziu la data de:30 octombrie 2020Art. 59 alin. (8) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareDeclararea apelului împotriva hotărârii tribunalului prin care a fost soluționată contestația formulată împotriva deciziei biroului electoral de circumscripție din țară de admitere sau de respingere a candidaturiiCetățenii cu drept de vot, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționaleCandidatul sau competitorii electorali care au propus candidatura respectivăÎn scris
  72.În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale de circumscripție din țară, cel mai târziu la data de30 octombrie 2020Art. 19 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații privind completarea birourilor electorale de circumscripție din țarăPartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și candidații independențiÎn scris
  73.În termen de cel mult două zile de la înregistrare, cel mai târziu la data de:31 octombrie 2020Art. 19 alin (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestațiilor privind completarea birourilor electorale de circumscripție din țarăBiroul Electoral CentralPrin decizie definitivă
  74.În cel mult 5 zile de la data depunerii semnelor electorale, cel mai târziu la data de:31 octombrie 2020Art. 62 alin. (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareÎnregistrarea sau respingerea înregistrării semnelor electoraleBiroul Electoral CentralPrin decizie
  01234
  75.În termen de 48 de ore de la înregistrarea apelului împotriva hotărârii tribunalului prin care a fost soluționată contestația formulată împotriva deciziei biroului electoral de circumscripție din țară de admitere sau de respingere a candidaturii, cel mai târziu la data de:1 noiembrie 2020Art. 59 alin. (8) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea apelului declarat împotriva hotărârii tribunalului prin care a fost soluționată contestația formulată împotriva deciziei biroului electoral de circumscripție din țară de admitere sau de respingere a candidaturiiCurtea de ApelPrin hotărâre definitivă
  76.În termen de 3 zile de la înregistrarea sau respingerea înregistrării semnului electoral, cel mai târziu la data de:2 noiembrie 2020Art. 62 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații privind înregistrarea semnelor electoraleOrice persoanăÎn scris
  77.După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă termenele prevăzute la art. 59 alin. (1), (2), (7) și (8) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, cel mai târziu la data de:2 noiembrie 2020Art. 60 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareConstatarea rămânerii definitive a candidaturilor pentru circumscripțiile electorale din țarăBirourile electorale de circumscripțieProces verbalAfișare la sediu a candidaturilor definitive
  78.În termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor:3 noiembrie 2020Art. 14 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareComunicarea listelor de candidați și a candidaturilor independente către Biroul Electoral CentralBirourile electorale de circumscripțiePrin orice mijloc
  79.În termen de două zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor pentru circumscripțiile electorale din țară:3 noiembrie 2020Art. 11 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareComunicarea numelui și prenumelui reprezentanților în Biroul Electoral Central ai partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care nu au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, alianțelor politice și alianțelor electorale ale acestora care participă la alegeriPartidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care nu au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, alianțele politice și alianțele electorale ale acestora care participă la alegeriÎn scris
  80.Cu 24 de ore înainte de tragerea la sorți, cel mai târziu la data de:3 noiembrie 2020Art. 61 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAducerea la cunoștință publică a datei, locului și orei tragerii la sorți în vederea stabilirii ordinii în care se tipăresc numele candidaților pe buletinul de vot în circumscripțiile electorale din țarăPreședintele biroului electoral de circumscripțiePrin afișare, la sediul biroului electoral de circumscripție
  01234
  81.După primirea comunicărilor de la birourile electorale de circumscripție, cel mai târziu la data de:4 noiembrie 2020Art. 12 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareCentralizarea numărului de candidaturi definitive depuse de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de către candidații independențiBiroul Electoral Central
  82.În termen de 3 zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor în circumscripțiile electorale din țară, cel mai târziu la data de:4 noiembrie 2020Art. 61 alin. (2) și (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareStabilirea ordinii în care se tipăresc numele candidaților pe buletinul de vot în circumscripțiile electorale din țarăPreședintele biroului electoral de circumscripțiePrin tragere la sorți
  83.Imediat după tragerea la sorți:4 noiembrie 2020Art. 61 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații privind rezultatul tragerii la sorți a ordinii pe buletinul de vot pentru circumscripțiile electorale din țarăPartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri și candidații independențiÎn scris
  84.De îndată după formularea contestației:4 noiembrie 2020Art. 61 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestațiilor privind rezultatul tragerii la sorți a ordinii pe buletinul de vot pentru circumscripțiile electorale din țarăBiroul electoral de circumscripțiePrin decizie definitivă
  85.În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitărilor de înscriere în Registrul electoral cu adresa de reședință din țară, cel mai târziu la data de:4 noiembrie 2020Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareActualizarea Registrului electoral cu datele din cererile de înscriere în Registrul electoral cu adresa de reședință din țarăPersoanele autorizate de către primari
  86.În termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru comunicarea numelui și prenumelui reprezentanților în Biroul Electoral Central ai partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care nu au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, alianțelor politice și alianțelor electorale ale acestora care participă la alegeri:4 noiembrie 2020Art. 11 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareCompletarea Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care nu au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, alianțelor politice și alianțelor electorale ale acestora care participă la alegeriPreședintele Biroului Electoral Central, în prezența membrilor Biroului Electoral Central și a persoanelor delegate de partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale care au comunicat reprezentanțiiProces-verbal
  01234
  87.În cel mult 3 zile de la data înregistrării contestației privind înregistrarea semnelor electorale, cel mai târziu la data de:4 noiembrie 2020Art. 62 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestației privind înregistrarea semnelor electoraleTribunalul BucureștiPrin hotărâre definitivă
  88.În cel mult 24 de ore de la pronunțarea hotărârii prin care a fost soluționată contestația privind înregistrarea semnelor electorale, cel mai târziu la data de:5 noiembrie 2020Art. 62 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareComunicarea către părți și Biroul Electoral Central a hotărârii prin care a fost soluționată contestațiaTribunalul BucureștiÎn scris
  89.În termen de 24 de ore de la întocmirea situației centralizate a candidaturilor definitive, cel mai târziu la data de:5 noiembrie 2020Art. 12 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareComunicarea situației centralizate a candidaturilor definitive către comisia specială a Senatului și a Camerei Deputaților pentru atribuirea timpilor de antenă, precum și către Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de RadiodifuziuneBiroul Electoral CentralÎn scris
  90.În termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor privind candidaturile definitive, transmise de Biroul Electoral Central, cel mai târziu la data de:6 noiembrie 2020Art. 68 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareCalculul timpilor de antenă care revin partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeriSocietatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune
  91.A doua zi după expirarea termenului de comunicare a hotărârii prin care a fost soluționată contestația privind înregistrarea semnelor electorale, cel mai târziu la data de:6 noiembrie 2020Art. 62 alin. (9) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAducerea la cunoștință publică a semnelor electoraleBiroul Electoral CentralPrin publicare pe pagina proprie de internet și în Monitorul Oficial al României, Partea I
  01234
  92.În cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care nu au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, alianțelor politice și alianțelor electorale ale acestora care participă la alegeri, cel mai târziu la data de:6 noiembrie 2020Art. 19 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații privind modul de completare a Biroului Electoral CentralPartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și candidații independențiÎn scris
  93.Până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării:6 noiembrie 2020Art. 20 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare, precum și a sediilor acestoraPrimarii, cu ajutorul prefecțilorPrin publicații în care se indică și locul de desfășurare a votării
  94.În termen de 48 de ore de la data expirării termenului de adoptare a deciziei prin care se dispune prefectului întocmirea machetelor buletinelor de vot pentru circumscripțiile electorale din țară, cel mai târziu la data de:6 noiembrie 2020Art. 63 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareTransmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a machetei fiecărui tip de buletin de vot pentru circumscripțiile electorale din țară, în vederea avizării conforme a acestoraPrefectulPrin orice mijloc de comunicare
  95.Până la începerea campaniei electorale:Art. 79 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareStabilirea și asigurarea locurilor speciale pentru afișajul electoralPrimariiPrin dispoziție
  96.Cu 30 de zile înainte de ziua votării:6 noiembrie 2020Art. 6 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareÎnceperea campaniei electorale
  97.În cel mult 24 de ore de la data solicitării:7 noiembrie 2020Art. 63 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareEmiterea avizului conform privind machetele buletinelor de vot pentru circumscripțiile electorale din țarăAutoritatea Electorală PermanentăÎn scris
  01234
  98.De îndată ce a fost primit avizul conform privind machetele buletinelor de vot pentru circumscripțiile electorale din țară, cel mai târziu la data de:7 noiembrie 2020Art. 63 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareTransmiterea copiei machetei fiecărui tip de buletin de vot către birourile electorale de circumscripție din țarăPrefectulÎn scris
  99.În termen de cel mult două zile de la înregistrare, cel mai târziu la data de:7 noiembrie 2020Art. 19 alin (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestațiilor privind modul de completare a Biroului Electoral CentralÎnalta Curte de Casație și JustițiePrin hotărâre definitivă
  100.Timp de 48 de ore de la data comunicării de către prefect a machetei fiecărui tip de buletin de vot pentru circumscripțiile electorale din țară, până cel mai târziu la data de:9 noiembrie 2020Art. 63 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAducerea la cunoștință publică a copiei machetei fiecărui tip de buletin de vot pentru circumscripțiile electorale din țarăPreședintele biroului electoral de circumscripțiePrin afișare, la sediul biroului electoral de circumscripție
  101.Până cel mai târziu la data de:11 noiembrie 2020Art. 63 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareFormularea contestațiilor privind machetele buletinelor de vot pentru circumscripțiile electorale din țarăCompetitorii electorali
  102.Până cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei alegerilor:11 noiembrie 2020Art. 12 din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioareTrimiterea documentelor necesare pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență către alegătoriCompania Națională „Poșta Română“ - S.A.
  103.După expirarea termenului prevăzut la art. 63 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, până cel mai târziu la data de:12 noiembrie 2020Art. 63 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAprobarea machetelor buletinelor de vot pentru circumscripțiile electorale din țarăBiroul electoral de circumscripție
  104.Până cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data alegerilor:16 noiembrie 2020Art. 23 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareComunicarea propunerilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate către Autoritatea Electorală PermanentăMinisterul Afacerilor ExterneÎn scris, în mod eșalonat
  01234
  105.Cu 20 de zile înainte de data alegerilor:16 noiembrie 2020Art. 13 alin. (10) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareDesemnarea președintelui oficiului electoral și a locțiitorului acestuiaPreședintele Tribunalului BucureștiPrin tragere la sorți pe funcții, dintre judecătorii în exercițiu ai judecătoriei sectorului
  106.În 24 de ore de la data desemnării magistraților în oficiile electorale:17 noiembrie 2020Art. 13 alin. (11) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareComunicarea numelor și prenumelor reprezentanților partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri în oficiile electoralePartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeriÎn scris
  107.În 24 de ore de la data expirării termenului desemnării președintelui oficiului electoral și a locțiitorului acestuia:17 noiembrie 2020Art. 13 alin. (12) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareCompletarea oficiilor electorale cu reprezentanții Autorității Electorale PermanenteOficiile electoraleÎn scris
  108.În termen de 24 de ore de la data expirării termenului pentru comunicarea numelor și prenumelor reprezentanților partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri în oficiile electorale:18 noiembrie 2020Art. 13 alin. (13) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareCompletarea oficiului electoral cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care participă la alegeri în Circumscripția electorală nr. 42 - municipiul BucureștiOficiul electoralProces-verbal
  109.În termen de cel mult 3 zile de la data fiecărei comunicări, cel mai târziu:18 noiembrie 2020Art. 23 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAprobarea propunerilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătateAutoritatea Electorală PermanentăPrin hotărâre
  110.Cu 48 de ore înainte de tragerea la sorți19 noiembrie 2020Art. 15 alin. (2) și art. 17 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAnunțarea ședinței publice pentru tragerea la sorți a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestoraAutoritatea Electorală PermanentăPrin publicare în presă
  111.Cu 15 zile înainte de ziua votării:21 noiembrie 2020Art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareDesemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora, precum și a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătateAutoritatea Electorală PermanentăÎn ședință publică, prin tragere la sorți computerizată, pe funcții, din Corpul experților electorali și din Corpul experților electorali din străinătate
  01234
  112.Cu 15 zile înainte de data alegerilor:21 noiembrie 2020Art. 15 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare și art. 8 alin. (1), (2), (2^1), (2^2) și (4) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioareDesemnarea președinților birourilor electorale pentru votul prin corespondență și a locțiitorilor acestoraAutoritatea Electorală PermanentăÎn ședință publică, prin tragere computerizată la sorți, pe funcții, din Corpul experților electorali și din Corpul experților electorali din străinătate
  113.Cu 15 zile înainte de data alegerilor:21 noiembrie 2020Art. 63 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareImprimarea buletinelor de votPrefecții
  114.Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor:21 noiembrie 2020Art. 89 alin. (3) și (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareDepunerea cererilor de acreditare la Autoritatea Electorală PermanentăAsociația sau fundația care dorește să își desemneze observatori interni, respectiv instituția mass-media care dorește să își desemneze reprezentanți
  115.În cel mult două zile de la data expirării termenului pentru desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuia, cel mai târziu la data de:22 noiembrie 2020Art. 15 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareComunicarea către biroul electoral de circumscripție, respectiv către oficiul electoral, în cazul municipiului București, a listei reprezentanților în birourile electorale ale secțiilor de votarePartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeriÎn scris, sub forma unui tabel
  116.În termen de cel mult 5 zile de la data expirării termenului pentru stabilirea sediilor secțiilor de votare din străinătate, cel mai târziu la data de:22 noiembrie 2020Art. 49 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareÎntocmirea, tipărirea și transmiterea către biroul electoral pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării a listelor electorale permanente din străinătateAutoritatea Electorală Permanentă
  117.În cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de desemnare a președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuia, cel mai târziu la data de:23 noiembrie 2020Art. 19 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestoraPartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și candidații independențiÎn scris
  118.În termen de cel mult două zile de la înregistrare, cel mai târziu la data de:24 noiembrie 2020Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestațiilor privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestoraBirourile electorale de circumscripțieOficiile electorale de sectorPrin decizie definitivă
  01234
  119.În 48 de ore de la data expirării termenului de comunicare către biroul electoral de circumscripție, respectiv către oficiul electoral, în cazul municipiului București, a listei reprezentanților partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri în birourile electorale ale secțiilor de votare:24 noiembrie 2020Art. 15 alin. (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareDesemnarea reprezentanților partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale cu care se face completarea birourilor electorale ale secțiilor de votarePreședintele biroului electoral de circumscripție, respectiv președintele oficiului electoral, în cazul municipiului BucureștiÎn prezența reprezentanților partidelor politice în biroul electoral de circumscripție sau în oficiul electoral respectiv
  120.În două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare, cel mai târziu la data de:25 noiembrie 2020Art. 15 alin. (8) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareComunicarea către primari, prin intermediul instituțiilor prefectului, a componenței birourilor electorale ale secțiilor de votare aflate în raza teritorială a localităților acestoraPreședintele biroului electoral de circumscripțiePrin orice mijloc
  121.În cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare, cel mai târziu la data de:26 noiembrie 2020Art. 19 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații privind completarea birourilor electorale ale secțiilor de votarePartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, precum și candidații independențiÎn scris
  122.Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 24 de ore de la solicitare:26 noiembrie 2020Art. 49 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioarePunerea la dispoziția partidelor politice, a alianțelor politice, a alianțelor electorale și a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri a unui extras din Registrul electoral, cuprinzând alegătorii din respectiva unitate administrativ-teritorială, respectiv numele, prenumele, data nașterii și domiciliul, precum și secția de votare la care au fost arondați, pe suport electronic sau hârtiePrimarulLa cererea și pe cheltuiala competitorilor electorali, pe suport electronic sau pe suport hârtie
  123.Cu cel puțin 10 zile înainte de data alegerilor, cel mai târziu la data de:26 noiembrie 2020Art. 63 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareConfecționarea ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“Ministerul Afacerilor Interne
  124.În termen de cel mult două zile de la înregistrare, cel mai târziu la data de:27 noiembrie 2020Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestațiilor privind completarea birourilor electorale ale secțiilor de votareBirourile electorale de circumscripțiePrin decizie definitivă
  01234
  125.Cu cel puțin 5 zile înaintea datei alegerilor:1 decembrie 2020Art. 89 alin. (11) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareDepunerea cererilor de acreditare a delegaților partidelor politice la birourile electorale de circumscripțiePartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, care nu au reprezentanți în birourile electorale ale secțiilor de votareÎn scris
  126.Până cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor:3 decembrie 2020Art. 49 alin. (1) și (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareÎntocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, în două exemplarePrimarii
  127.Până cu 3 zile înaintea datei votării inclusiv:3 decembrie 2020, ora 24,00Art. 9 alin. (3) și art. 14 alin. (5) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioareDepunerea sau livrarea plicurilor exterioare conținând documentele de vot prin corespondență la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondență
  128.5 decembrie 2020, ora 7,00Art. 6 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareÎncheierea campaniei electorale
  129.În preziua votării:5 decembrie 2020Art. 14 alin. (1) lit. g), art. 18 lit. b), art. 63 alin. (6) și art. 81 alin. (3) și (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioarePredarea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare a următoarelor materiale necesare votării:- buletinele de vot, în pachete sigilate;- ștampilele electorale;- listele electorale permanente;- formularele pentru încheierea proceselor-verbale;- Alte tipizate și materialePredarea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare a două buletine de vot, câte unul pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, anulate de către președintele biroului electoral de circumscripțiePrimariiBiroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, cu sprijinul logistic din partea Ministerului Afacerilor ExternePe bază de borderou/proces-verbal de predare-primire, cuprinzând felul și numărul de exemplare
  130.Cu o zi înainte de alegeri:5 decembrie 2020Art. 18 lit. b) și art. 63 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAfișarea la loc vizibil, la sediul secției de votare, a câte două exemplare din buletinele de vot, vizate și anulate de președintele biroului electoral de circumscripțiePreședinții birourilor electorale ale secțiilor de votare
  131.În ajunul zilei alegerilor:5 decembrie 2020, ora 18,00Art. 81 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioarePrezentarea la sediul secției de votare.Luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare și a pazei în jurul localului de vot, precum și îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe clădirea sediului secției de votarePreședintele și membrii biroului electoral al secției de votare din țarăPreședintele biroului electoral al secției de votare din țară
  01234
  132.În ziua alegerilor:6 decembrie 2020, ora 6,00Art. 82 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareVerificarea de către președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri și, după caz, a persoanelor acreditate, a urnelor de vot, a listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor electoraleConsemnarea în fiecare proces-verbal de consemnare a rezultatului votării a numărului persoanelor înscrise în listele electorale permanente, a numărului pachetelor de buletine de vot, separat pentru Senat și Camera Deputaților, precum și a numărului ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“Închiderea și sigilarea urnelor de vot prin aplicarea ștampilei de control a secției de votarePreședintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri și, după caz, a persoanelor acreditate
  133.6 decembrie 2020, ora 7,00Art. 82 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareÎnceperea votării
  134.6 decembrie 2020, ora 21,00Art. 82 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareÎncheierea votării
  135.După încheierea votării:Art. 92 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareVerificarea stării sigiliilor de pe urnele de votare, sigilarea fantei urnelor de votare și introducerea ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“ într-un plic care se sigilează prin aplicarea ștampilei de control a secției de votareAnularea buletinelor de vot rămase neîntrebuințate, numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale și întocmirea dosarelor cu rezultatele votării, separat pentru Camera Deputaților și SenatPreședintele biroului electoral al secției de votare în prezența persoanelor acreditate și a celorlalți membri ai biroului electoral al secției de votareProcese-verbale
  136.În ziua votării:6 decembrie 2020, după ora 21,00Art. 16 din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioareDesigilarea urnelor de vot, desigilarea plicurilor interioare și numărarea voturilor prin corespondențăBiroul electoral pentru votul prin corespondență
  137.În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de:7 decembrie 2020, ora 21,00Art. 93 alin. (9) și (10) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioarePredarea către biroul electoral de circumscripție, respectiv oficiul electoral sau misiunea diplomatică ori consulatul României din țara în care a fost organizată secția de votare a dosarelor, sigilate și ștampilate, cuprinzând rezultatele votării în secția de votare, însoțite de listele electorale utilizate la secția de votare respectivăPreședintele biroului electoral al secției de votare însoțit, la cerere, de reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din biroul electoral al secției de votare, candidații sau persoanele acreditate conform legiiProces-verbalTransportul se face cu pază militară.
  01234
  138.În cel mult 48 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de:8 decembrie 2020, ora 24,00Art. 12 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareFormularea de cereri pentru anularea alegerilor dintr-o secție de votare sau circumscripție electoralăCompetitorii electorali care au participat la alegeri în circumscripția electorală respectivăCerere motivată, însoțită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Biroului Electoral Central
  139.În cel mult 3 zile de la data înregistrării cererii de anulare a alegerilor:10 decembrie 2020Art. 12 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea cererii de anulare a alegerilorBiroul Electoral CentralDecizie
  140.În termen de 24 de ore de la data aducerii la cunoștința publică a deciziei Biroului Electoral Central privind soluționarea cererii de anulare a alegerilor:11 decembrie 2020Art. 12 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareContestarea la Înalta Curte de Casație și Justiție a deciziei Biroului Electoral Central privind soluționarea cererii de anulare a alegerilorCompetitorii electorali care au participat la alegeri în circumscripția electorală respectivă
  141.În termen de cel mult 3 zile de la data sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție:13 decembrie 2020Art. 12 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestației împotriva deciziei Biroului Electoral Central privind soluționarea cererii de anulare a alegerilorÎnalta Curte de Casație și JustițieHotărâre definitivă
  142.După primirea dosarelor cuprinzând rezultatele votării de la birourile electorale ale secțiilor de votare:Art. 94 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareÎncheierea, separat pentru Senat și pentru Camera Deputaților, a câte unui proces-verbal cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală și candidat independent și înaintarea acestora în termen de 24 de ore la Biroul Electoral CentralBiroul electoral de circumscripțieProcese verbale
  143.După primirea proceselor-verbale încheiate de către birourile electorale de circumscripție cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală și candidat independent:Art. 12 alin. (1) lit. g) și art. 94 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareStabilirea listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au întrunit pragul electoral, precum și a listei celor care nu au întrunit pragul electoralComunicarea către birourile electorale de circumscripție și aducerea la cunoștință publică a listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au întrunit pragul electoral, precum și a listei celor care nu au întrunit pragul electoral în termen de 24 de ore de la constatareBiroul Electoral CentralProces verbalPrin orice mijloc de comunicare
  01234
  144.După primirea listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au întrunit pragul electoral și a listei celor care nu au întrunit pragul electoral:Art. 94 alin. (4)-(6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareRepartizarea mandatelor de parlamentar (etapa I) la nivelul circumscripției electorale. Stabilirea numărului de voturi valabil exprimate rămase neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, pe competitori electorali, precum și a mandatelor ce nu au putut fi repartizate de biroul electoral de circumscripție și transmiterea acestor date la Biroul Electoral CentralBiroul electoral de circumscripțieProces-verbal
  145.După primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale de circumscripție:Art. 94 alin. (6)-(8) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareRepartizarea mandatelor de parlamentar (etapa a II-a) la nivel național și desfășurarea acestora pe circumscripții electorale. Transmiterea rezultatelor către birourile electorale de circumscripțieBiroul Electoral CentralProces-verbal
  146.În termen de cel mult 48 de ore de la primirea de la Biroul Electoral Central a comunicării referitoare la desfășurarea pe circumscripții electorale a mandatelor repartizate centralizat la nivel național:Art. 94 alin. (9), art. 95 alin. (1)-(3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAtribuirea mandatelor de deputat și senator la nivelul fiecărei circumscripții electorale. Transmiterea la Biroul Electoral Central a dosarului sigilat, ștampilat și semnat de membrii biroului electoral, cuprinzând procesele-verbale, pentru Camera Deputaților și Senat, împreună cu întâmpinările, contestațiile și procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare și de la oficiile electoraleBiroul electoral de circumscripțieProces-verbalSub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne
  147.În termen util:Art. 97 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAducerea la cunoștința publică a rezultatelor alegerilorBiroul Electoral CentralPrin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, și în presă
  ----