ORDIN nr. 1.505/928/2020pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.505 din 2 septembrie 2020
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 928 din 31 august 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 3 septembrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 7.566 din 2.09.2020 al Ministerului Sănătății și nr. 3.447 din 31.08.2020 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 104, 111, 114, 239, 286, 289, 301 și 315 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 420, 421, 422 și 520 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  420W60057003J05AP01RIBAVIRINUMREBETOL 200 mgCAPS.200 mgMERCK SHARP DOHMEMAREA BRITANIECUTIE X 140 CAPS. (BLIST. PVC/PE/PVDC )P-RF/R1402,0494992,5020715,772429
  421W66449009J05AP01RIBAVIRINUMRIBAVIRINA AUROBINDO 200 mgCOMPR. FILM.200 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 168 COMPR. FILM.PRF1681,7079162,0850590,000000
  422W61374009J05AP01RIBAVIRINUMRIBAVIRINA AUROBINDO 200 mgCOMPR. FILM.200 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 168 COMPR. FILM.PRF1681,7079162,0850590,000000
  ………………………………
  520W64953003J05AP01RIBAVIRINUMREBETOL 200 mgCAPS.200 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE X 140 CAPS. (BLIST. PVC/PE/PVDC )PR1407,3412858,2745000,000000
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 621 se introduc 7 noi poziții, pozițiile 622-628, cu următorul cuprins:
  622W66687002J01FA10AZITHROMYCINUMAZITROMICINA ROMPHARM 500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂPRF528,53400034,8340000,000000
  623W66687001J01FA10AZITHROMYCINUMAZITROMICINA ROMPHARM 500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂPRF129,57000038,6800000,000000
  624W66540001J02AC03VORICONAZOLUM**VORICONAZOL ACCORDPHARMA 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PRF1295,850000361,1700000,000000
  625W66549004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (10 G/100 ML)PR12.115,8800002.344,4600000,000000
  626W66549001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 10 ML SOL. PERF. (1 G/10 ML)PR1230,990000281,9900000,000000
  627W66549002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF. (2,5 G/25 ML)PR1548,790000636,3300000,000000
  628W66549003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF. (5 G/50 ML)PR11.061,7500001.195,4600000,000000
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 119 și 148 se abrogă.5. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 174 se introduc 2 noi poziții, pozițiile 175 și 176, cu următorul cuprins:
  „175W66570001J01GA01STREPTOMYCINUMSTREPTOMICINĂ SULFAT CRISTALIZATĂ 1 gPULB. PT. SOL. INJ.1 gC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. X 1 G PULB. PT SOL. INJ.PR13,7066804,49808018,781920
  176W61665001J01GB04KANAMYCINUMKANAMICINĂ PANPHARMA 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gPANPHARMAFRANȚACUTIE CU 50 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU 1 G PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR509,12300010,7070000,000000“
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, poziția 477 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „477W62932001L01XX27ARSENICUM TRIOXIDUM **1TRISENOX 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlTEVA B.V.OLANDACUTIE X 10 FIOLE CU CONC. PT. SOL. PERF. X 10 MLPR101.053,0936001.152,451200321,236800“
  7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 619 se introduc 11 noi poziții, pozițiile 620-630, cu următorul cuprins:
  620W59712001L01DA01DACTINOMICINUM 4)COSMEGEN LYOVAC 500 microgramePULB. PT. SOL. INJ.500 micro-grameC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ.PR1380,000000452,3500000,000000
  621W64588001L01XC18PEMBROLIZUMABUM**1 ΩKEYTRUDA 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 4 ML CONCENTRAT (100 MG PEMBROLIZUMAB)PR112.305,74000013.451,4200000,000000
  622W66231001L01XE27IBRUTINIBUM **1IMBRUVICA 140 mgCOMPR. FILM.140 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU 3 BLIST. PVC/PCTFE/AL X 10 COMPR. FILM. ÎNTR-UN AMBALAJ TIP PORTOFEL DIN CARTONPR30271,256333296,9413330,000000
  623W66232001L01XE27IBRUTINIBUM **1IMBRUVICA 280 mgCOMPR. FILM.280 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU 3 BLIST. PVC/PCTFE/AL X 10 COMPR. FILM. ÎNTR-UN AMBALAJ TIP PORTOFEL DIN CARTONPR30543,679000593,8826660,000000
  624W66233001L01XE27IBRUTINIBUM **1IMBRUVICA 420 mgCOMPR. FILM.420 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU 3 BLIST. PVC/PCTFE/AL X 10 COMPR. FILM. ÎNTR-UN AMBALAJ TIP PORTOFEL DIN CARTONPR30816,102000890,8240000,000000
  625W66234001L01XE27IBRUTINIBUM **1IMBRUVICA 560 mgCOMPR. FILM.560 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU 3 BLIST. PVC/PCTFE/AL X 10 COMPR. FILM. ÎNTR-UN AMBALAJ TIP PORTOFEL DIN CARTONPR301.066,6666661.163,9396660,000000
  626W62137001L01XX14TRETINOINUM 4)VESANOID 10 mgCAPS. MOI10 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE X 100 CAPSULE MOIPR10011,05920012,4360000,000000
  627W66541003L01XX27ARSENICUM TRIOXIDUM **1ARSENIC TRIOXIDE ACCORD 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE X 10 FLACOANE DIN STICLĂ CONȚINÂND 10 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂPR10877,578000960,3760000,000000
  628W64660001L01XX46OLAPARIBUM **1LYNPARZA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 56 COMPR. FILM.PR56151,390535165,6971420,000000
  629W64661001L01XX46OLAPARIBUM**1LYNPARZA 150 mgCOMPR. FILM.150 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 56 COMPR. FILM.PR56181,817500198,8626780,000000
  630W66310001M05BA08ACIDUM ZOLEDRONICUM **ACID ZOLEDRONIC ACCORD 4 mg/100 mlSOL. PERF.4 mg/100 mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 PUNGĂ DIN PLASTIC POLIOLEFINIC CU 100 ML SOL. PERF.PR159,64000078,012000319,958000
  8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 62, 65 și 67 se abrogă.9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 172 se introduce o nouă poziție, poziția 173, cu următorul cuprins:
  „173W64964002A10BH01SITAGLIPTINUM**JANUVIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE X 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/PE/PVDC/AL)PRF283,0228573,8221420,000000“
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 91 se introduc 6 noi poziții, pozițiile 92-97, cu următorul cuprins:
  „92W66732001B02BD02OCTOCOG ALFA**ADVATE 1.000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.1.000 UITAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. + 1 FLAC. X 5 ML APĂ PT. SOL. INJ. + 1 DISPOZITIV BAXJECT IIPR12.664,8900002.942,8800000,000000
  93W66733001B02BD02OCTOCOG ALFA**ADVATE 1.500 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.1.500 UITAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. + 1 FLAC. X 5 ML APĂ PT. SOL. INJ. + 1 DISPOZITIV BAXJECT IIPR14.096,0200004.502,8200000,000000
  94W66730001B02BD02OCTOCOG ALFA**ADVATE 500 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.500 UITAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. + 1 FLAC. X 5 ML APĂ PT. SOL. INJ. + 1 DISPOZITIV BAXJECT IIPR11.343,9000001.503,0000000,000000
  95W66734001B02BD02OCTOCOG ALFA **ADVATE 2.000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.2.000 UITAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. + 1 FLAC. X 5 ML SOLVENT + 1 DISPOZITIV BAXJECT IIPR15.749,6700006.305,3000000,000000
  96W66731001B02BD02OCTOCOG ALFA**ADVATE 250 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.250 UITAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. + 1 FLAC. X 5 ML APĂ PT. SOL. INJ. + 1 DISPOZITIV BAXJECT IIPR1720,280000823,2600000,000000
  97W66735001B02BD02OCTOCOG ALFA**ADVATE 3.000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.3.000 UITAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. + 1 FLAC. X 5 ML SOLVENT + 1 DISPOZITIV BAXJECT IIPR18.609,5100009.422,5300000,000000“
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.2 „Epidermoliza buloasă“, poziția 2 se abrogă.12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, P6.5.1 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 31 se introduc 4 noi poziții, pozițiile 32-35, cu următorul cuprins:
  „32W66549002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF. (2,5 G/25 ML)PR1548,790000636,3300000,000000
  33W66549004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (10 G/100 ML)PR12.115,8800002.344,4600000,000000
  34W66549003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF. (5 G/50 ML)PR11.061,7500001.195,4600000,000000
  35W66549001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 10 ML SOL. PERF. (1 G/10 ML)PR1230,990000281,9900000,000000“
  13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 31 se introduc 4 noi poziții, pozițiile 32-35, cu următorul cuprins:
  32W66549004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (10 G/100 ML)PR12.115,8800002.344,4600000,000000
  33W66549001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 10 ML SOL. PERF.(1 G/10 ML)PR1230,990000281,9900000,000000
  34W66549002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.(2,5 G/25 ML)PR1548,790000636,3300000,000000
  35W66549003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF. (5 G/50 ML)PR11.061,7500001.195,4600000,000000
  14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.22 „Angioedem ereditar“, după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:
  „2W66736001B06AC02ICATIBANTUM **1FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PRE-UMPLUTĂ10 mg/mlShire Pharmaceuticals Ireland LimitedIRLANDACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML +AC HIPODERMICPR16.825,4700007.477,9200000,000000“
  15. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, poziția 55 se abrogă.16. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 101 se introduce o nouă poziție, poziția 102, cu următorul cuprins:
  „102W65840001M05BB03COMBINAȚII (ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM)**ACID ALENDRONIC/COLECALCIFEROL ACCORD 70 mg/2.800 UICOMPR.70 mg/ 2.800 UIACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 4 COMPR.P6L45,8140007,8570004,218000“
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 26, 33, 36, 62, 65, 77 și 91 se abrogă.18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 361 se introduc 5 noi poziții, pozițiile 362-366, cu următorul cuprins:
  362W66540001J02AC03VORICONAZOLUM**VORICONAZOL ACCORDPHARMA 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PRF1295,850000361,1700000,000000
  363W66549001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 10 ML SOL. PERF. (1 G/10 ML)PR1230,990000281,9900000,000000
  364W66549002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF. (2,5 G/25 ML)PR1548,790000636,3300000,000000“
  365W66549003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF. (5 G/50 ML)PR11.061,7500001.195,4600000,000000
  366W66549004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (10 G/100 ML)PR12.115,8800002.344,4600000,000000
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, pozițiile 37, 40, 52 și 66 se abrogă.20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 124 se introduce o nouă poziție, poziția 125, cu următorul cuprins:
  „125W66540001J02AC03VORICONAZOLUM **VORICONAZOL ACCORDPHARMA 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PRF1295,850000361,1700000,000000“
  21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, poziția 47 se abrogă.22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 127 se introduce o nouă poziție, poziția 128, cu următorul cuprins:
  „128W66540001J02AC03VORICONAZOLUM **VORICONAZOL ACCORDPHARMA 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PRF1295,850000361,1700000,000000“
  23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 51, 54, 66 și 80 se abrogă.24. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, combinat rinichi și pancreas“, după poziția 243 se introduc 5 noi poziții, pozițiile 244-248, cu următorul cuprins:
  „244W66540001J02AC03VORICONAZOLUM **VORICONAZOL ACCORDPHARMA 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PRF1295,850000361,1700000,000000
  245W66549001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 10 ML SOL. PERF. (1 G/10 ML)PR1230,990000281,9900000,000000
  246W66549004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (10 G/ 100 ML)PR12.115,8800002.344,4600000,000000
  247W66549003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF. (5 G/50 ML)PR11.061,7500001.195,4600000,000000
  248W66549002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.(2,5 G/25 ML)PR1548,790000636,3300000,000000“
  25. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.5 „Transplant de celule pancreatice“, poziția 13 se abrogă.26. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.5 „Transplant de celule pancreatice“, după poziția 38 se introduce o nouă poziție, poziția 39, cu următorul cuprins:
  „39W66540001J02AC03VORICONAZOLUM **VORICONAZOL ACCORDPHARMA 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PRF1295,850000361,1700000,000000“
  27. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 38, 41, 53 și 67 se abrogă.28. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 160 se introduce o nouă poziție, poziția 161, cu următorul cuprins:
  „161W66540001J02AC03VORICONAZOLUM **VORICONAZOL ACCORDPHARMA 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PRF1295,850000361,1700000,000000“
  29. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, pozițiile 19, 31 și 45 se abrogă.30. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, după poziția 142 se introduce o nouă poziție, poziția 143, cu următorul cuprins:
  „143W66540001J02AC03VORICONAZOLUM **VORICONAZOL ACCORDPHARMA 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PRF1295,850000361,1700000,000000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna septembrie 2020.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Călin Gheorghe Fechete
  ----