ORDIN nr. 128 din 25 august 2020pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu documente similare românești
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 3 septembrie 2020    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu documente similare românești, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 16 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În sensul prezentului ordin, prin state membre se înțelege statele membre ale Uniunii Europene, altele decât România, statele membre ale Spațiului Economic European, Confederația Elvețiană, precum și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, până la data încheierii perioadei de tranziție, așa cum a fost stabilită, după caz, prin art. 126 sau 132 din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.2. La anexa nr. 1 - Lista cuprinzând statele membre, emitente de permise de conducere naționale ce pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea deținătorilor unor astfel de permise, punctul 22 - Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord se abrogă.3. La anexa nr. 2 - Lista cuprinzând statele membre ale Convenției asupra circulației rutiere, emitente de permise de conducere naționale ce pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea deținătorilor unor astfel de permise, punctul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:26. Republica Macedonia de Nord4. La anexa nr. 2, după punctul 48 seintroducunsprezecenoipuncte, punctele 49-59, cu următorulcuprins:49. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord50. Republica Cap Verde51. Republica Irak52. Republica Uniunea Myanmar53. Republica Federală Nigeria54. Regatul Arabiei Saudite55. Palestina56. Regatul Thailanda57. Republica Honduras58. Principatul Liechtenstein59. Sultanatul Oman5. La anexa nr. 3 - Lista cuprinzând statele care nu sunt membre ale Convenției asupra circulației rutiere, emitente de permise de conducere naționale ce pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea deținătorilor unor astfel de permise, punctul 10 - Insula Jersey se abrogă.  +  Articolul IIÎn ceea ce privește art. I pct. 2, precum și pct. 49 nou-introdus potrivit art. I pct. 4, referitor la Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, prezentul ordin intră în vigoare la data încheierii perioadei de tranziție, așa cum a fost stabilită, după caz, prin art. 126 sau 132 din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Marcel Ion Vela
    București, 25 august 2020.Nr. 128.-----