ORDIN nr. 925 din 28 august 2020pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 2 septembrie 2020    Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 3.431 din 28.08.2020 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 7), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:p) S.C. Teo Health - S.A. - Spitalul Sf. Constantin Brașov.2. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 8), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) S.C. Teo Health - S.A. - Spitalul Sf. Constantin Brașov.3. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 9), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) S.C. Teo Health - S.A. - Spitalul Sf. Constantin Brașov.4. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 10), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:m) S.C. Teo Health - S.A. - Spitalul Sf. Constantin Brașov.5. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 20), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) Spitalul Clinic C. I. Parhon Iași;6. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, după punctul 28) se introduce un nou punct, punctul 29), cu următorul cuprins:29) boli rare - medicamente incluse condiționat utilizate în tratamentul spitalicesc pentru bolnavi cu alfa-manozidoză ușoară până la moderată cu manifestări nonneurologice:– Spitalul Județean de Urgență Vâlcea.  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
    Călin Gheorghe Fechete
    București, 28 august 2020.Nr. 925.-----