HOTĂRÂRE nr. 715 din 27 august 2020pentru completarea art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa articolul 12 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 23 iulie 2020, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins:k^1) decontarea cheltuielilor de transport al președinților birourilor electorale de circumscripție și al locțiitorilor acestora din localitatea de domiciliu sau reședință, după caz, în exercitarea atribuțiilor ce le revin;
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Vajda Zsombor
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Augustin-Cătălin Iapă,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 27 august 2020.Nr. 715.----