ORDIN nr. 4.813 din 30 iulie 2020pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 25 august 2020  Având în vedere:– prevederile art. 26 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.347/2011*) privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic, cu modificările și completările ulterioare;*) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.347/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.– Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.485/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice;– Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.524/2020 privind înființarea și organizarea programelor universitare de master didactic, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regulamentul-cadru prevăzut la art. 1 stabilește condițiile de organizare și funcționare valabile pentru unitățile de învățământ preuniversitar înființate/selectate potrivit criteriilor prevăzute de metodologia specifică.  +  Articolul 3Lista unităților de învățământ preuniversitar care funcționează cu statut de școală de aplicație, începând cu anul școlar 2020-2021, cuprinzând atât unitățile de învățământ cu profil pedagogic, cât și unități de învățământ - centre de perfecționare sau alte tipuri de unități de învățământ cu experiență în organizarea și desfășurarea practicii pedagogice pentru studenți/masteranzi, este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Direcția generală învățământ preuniversitar din cadrul Ministerul Educației și Cercetării, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ cu statut de unități de învățământ-pilot, experimentale și de aplicație duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 30 iulie 2020.Nr. 4.813.  +  Anexa nr. 1REGULAMENT-CADRUprivind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statutde unități-pilot, experimentale și de aplicație  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  unităților de învățământ preuniversitar care funcționează
  cu statut de școală de aplicație, începând cu anul școlar 2020-2021
  JudețulNr. crt.Unitatea de învățământLocalitatea
  AB1COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN“ALBA IULIA
  AB2COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN“BLAJ
  AB3COLEGIUL NAȚIONAL „BETHLEN GABOR“AIUD
  AR4COLEGIUL NAȚIONAL „PREPARANDIA-DIMITRIE ȚICHINDEAL“ARAD
  AR5LICEUL TEORETIC „ADAM MÜLLER GUTENBRUNN“ ARAD
  AR6COLEGIUL NAȚIONAL „MOISE NICOARĂ“ARAD
  AG7COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I“CÂMPULUNG MUSCEL
  AG8COLEGIUL TEHNIC „ARMAND CĂLINESCU“PITEȘTI
  AG9COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ“ CURTEA DE ARGEȘ
  AG10COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU“PITEȘTI
  BC11COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN CEL MARE“BACĂU
  BC12COLEGIUL (LICEUL CU PROGRAM) SPORTIV „NADIA COMĂNECI“ONEȘTI
  BC13COLEGIUL NAȚIONAL „FERDINAND I“BACĂU
  BH14COLEGIUL NAȚIONAL „IOSIF VULCAN“ORADEA
  BH15LICEUL VOCAȚIONAL PEDAGOGIC „NICOLAE BOLCAȘ“BEIUȘ
  BH16LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „EMANUEL“ ORADEA
  BH17COLEGIUL NAȚIONAL „EMANUIL GOJDU“ORADEA
  BN18COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE COȘBUC“NĂSĂUD
  BN19COLEGIUL NAȚIONAL „LIVIU REBREANU“BISTRIȚA
  BT20LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA“BOTOȘANI
  BV21LICEUL „ANDREI MUREȘANU“BRAȘOV
  BV22COLEGIUL NAȚIONAL „ANDREI ȘAGUNA“BRAȘOV
  BV23COLEGIUL NAȚIONAL „JOHANNES HONTERUS“ BRAȘOV
  BV24COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI BRAȘOV
  BR25LICEUL PEDAGOGIC „D. P. PERPESSICIUS“BRĂILA
  BR26COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE BĂLCESCU“BRĂILA
  BT27COLEGIUL NAȚIONAL „A.T. LAURIAN“BOTOȘANI
  B28COLEGIUL NAȚIONAL „ELENA CUZA“BUCUREȘTI
  B29COLEGIUL GERMAN „GOETHE“BUCUREȘTI
  B30LICEUL TEORETIC „DANTE ALIGHIERI“BUCUREȘTI
  B31COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE LAZĂR“ BUCUREȘTI
  B32LICEUL TEORETIC „ADY ENDRE“BUCUREȘTI
  B33COLEGIUL NAȚIONAL „ȘCOALA CENTRALĂ“BUCUREȘTI
  B34COLEGIUL NAȚIONAL „IULIA HAȘDEU“BUCUREȘTI
  B35COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU“ BUCUREȘTI
  B36LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES“BUCUREȘTI
  B37COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV „GEORGE COȘBUC“BUCUREȘTI
  B38COLEGIUL NAȚIONAL DE MUZICĂ „GEORGE ENESCU“ BUCUREȘTI
  B39COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ“BUCUREȘTI
  B40COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU“BUCUREȘTI
  B41ȘCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE KRETZULESCU“BUCUREȘTI
  B42SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOXBUCUREȘTI
  B43COLEGIUL ROMANO-CATOLIC „SFÂNTUL IOSIF“BUCUREȘTI
  B44COLEGIUL NAȚIONAL „SFÂNTUL SAVA“BUCUREȘTI
  B45ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.G. DUCA“BUCUREȘTI
  B46COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ȘINCAI“BUCUREȘTI
  B47LICEUL DE COREGRAFIE „FLORIA CAPSALI“ BUCUREȘTI
  B48LICEUL DE ARTE PLASTICE „NICOLAE TONITZA“BUCUREȘTI
  B49ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „FUNDENI“ BUCUREȘTIBUCUREȘTI
  B50COLEGIUL ECONOMIC „VIILOR“ BUCUREȘTI
  B51COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU“ BUCUREȘTI
  B52LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „REGINA ELISABETA“BUCUREȘTI
  B53COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE MOISIL“BUCUREȘTI SECTORUL 6
  BZ54LICEUL PEDAGOGIC „SPIRU HARET“BUZĂU
  BZ55COLEGIUL NAȚIONAL „B. P. HAȘDEU“BUZĂU
  CL56COLEGIUL NAȚIONAL „BARBU ȘTIRBEI“ CĂLĂRAȘICĂLĂRAȘI
  CL57LICEUL PEDAGOGIC „ȘTEFAN BĂNULESCU“CĂLĂRAȘI
  CJ58COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „GHEORGHE LAZĂR“CLUJ-NAPOCA
  CJ59LICEUL UNITARIAN „JÁNOS ZSIGMOND“ CLUJ-NAPOCA
  CJ60LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA
  CJ61COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE BARIȚIU“CLUJ-NAPOCA
  CJ62COLEGIUL TEHNIC „NAPOCA“CLUJ-NAPOCA
  CJ63COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ“CLUJ-NAPOCA
  CJ64COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE COȘBUC“CLUJ-NAPOCA
  CS65COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA“CARANSEBEȘ
  CT66COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CONSTANTIN BRĂTESCU“CONSTANȚA
  CT67COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN“CONSTANȚA
  CT68COLEGIUL NAȚIONAL „KEMAL ATATÜRK“ MEDGIDIA
  CT69COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE „REGINA MARIA“CONSTANȚA
  CT70COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU“CONSTANȚA
  CV71COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL“SFÂNTU GHEORGHE
  CV72LICEUL PEDAGOGIC „BOD PETER“TÂRGU SECUIESC
  CV73COLEGIUL NAȚIONAL „SZÉKELY MIKÓ“SFÂNTU GHEORGHE
  DB74COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO“ TÂRGOVIȘTE
  DB75COLEGIUL NAȚIONAL „IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU“TÂRGOVIȘTE
  DJ76COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN VELOVAN“CRAIOVA
  DJ77COLEGIUL NAȚIONAL ECONOMIC „GHEORGHE CHIȚU“CRAIOVA
  DJ78COLEGIUL NAȚIONAL „CAROL I“CRAIOVA
  DJ79COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI“CRAIOVA
  GL80COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRI“GALAȚI
  GL81COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI“GALAȚI
  GJ82COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET“TÂRGU JIU
  GJ83COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU“TÂRGU JIU
  GR84LICEUL TEORETIC „NICOLAE CARTOJAN“GIURGIU
  GR85COLEGIUL NAȚIONAL „ION MAIORESCU“GIURGIU
  HR86LICEUL „MARIN PREDA“ODORHEIU SECUIESC
  HR87LICEUL PEDAGOGIC „BENEDEK ELEK“ODORHEIU SECUIESC
  HR88COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU“TOPLIȚA
  HR89COLEGIUL NAȚIONAL „MÁRTON ÁRON“MIERCUREA-CIUC
  HD90COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA“DEVA
  HD91COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL“DEVA
  IL92LICEUL PEDAGOGIC „MATEI BASARAB“SLOBOZIA
  IL93COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL“SLOBOZIA
  IF94LICEUL TEHNOLOGIC „BARBU A. ȘTIRBEY“BUFTEA
  IS95COLEGIUL PEDAGOGIC „VASILE LUPU“IAȘI
  IS96COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRUZZI“IAȘI
  IS97COLEGIUL TEHNIC „IOAN C. ȘTEFĂNESCU“ IAȘI
  IS98LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI“ IAȘI
  IS99COLEGIUL NAȚIONALIAȘI
  IS100COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU“IAȘI
  MM101LICEUL PEDAGOGIC „REGELE FERDINAND“SIGHETU MARMAȚIEI
  MM102LICEUL PEDAGOGIC „TARAS SEVCENKO“SIGHETU MARMAȚIEI
  MM103COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU“BAIA MARE
  MH104COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN ODOBLEJA“DROBETA-TURNU SEVERIN
  MH105COLEGIUL NAȚIONAL „TRAIAN“DROBETA-TURNU SEVERIN
  MS106COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIHAI EMINESCU“TÂRGU MUREȘ
  MS107COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU PAPIU ILARIAN“TÂRGU MUREȘ
  MS108COLEGIUL NAȚIONAL „UNIREA“TÂRGU MUREȘ
  NT109COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ASACHI“PIATRA-NEAMȚ
  NT110LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „SF. FRANCISC DE ASISSI“ROMAN
  NT111COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ“PIATRA-NEAMȚ
  OT112COLEGIUL NAȚIONAL VOCAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU“SLATINA
  OT113COLEGIUL NAȚIONAL „RADU GRECEANU“SLATINA
  PH114COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA“PLOIEȘTI
  PH115COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL“PLOIEȘTI
  PH116COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR“ BREAZA
  PH117COLEGIUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE“PLOIEȘTI
  SM118COLEGIUL NAȚIONAL „IOAN SLAVICI“SATU MARE
  SJ119LICEUL PEDAGOGIC „GHEORGHE ȘINCAI“ZALĂU
  SB120COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ANDREI ȘAGUNA“SIBIU
  SB121COLEGIUL NAȚIONAL „SAMUEL BRUKENTHAL“SIBIU
  SB122COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „TEREZIANUM“SIBIU
  SB123COLEGIUL „ȘCOALA NAȚIONALĂ DE GAZ“MEDIAȘ
  SB124COLEGIUL NAȚIONAL „OCTAVIAN GOGA“SIBIU
  SJ125COLEGIUL NAȚIONAL „SILVANIA“ZALĂU
  SM126COLEGIUL NAȚIONAL „DOAMNA STANCA“SATU MARE
  SV127COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU“SUCEAVA
  SV128COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „ȘTEFAN CEL MARE“CÂMPULUNG MOLDOVENESC
  SV129COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ“SUCEAVA
  TR130COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIRCEA SCARLAT“ALEXANDRIA
  TM131COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CARMEN SYLVA“TIMIȘOARA
  TM132LICEUL TEORETIC „NIKOLAUS LENAU“TIMIȘOARA
  TM133COLEGIUL NAȚIONAL „BĂNĂȚEAN“TIMIȘOARA
  TM134COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA“TIMIȘOARA
  TL135LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ“TULCEA
  TL136LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL“TULCEA
  TL137COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET“TULCEA
  VS138LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU“BÂRLAD
  VL139COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „MATEI BASARAB“RÂMNICU VÂLCEA
  VL140LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISMCĂLIMĂNEȘTI
  VL141COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU LAHOVARI“RÂMNICU VÂLCEA
  VN142COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „SPIRU HARET“FOCȘANI
  VN143COLEGIUL NAȚIONAL „UNIREA“FOCȘANI