LEGE Nr. 67 din 8 iulie 1992privind constituirea unui depozit în lei la C.E.C., în vederea creditarii construcţiilor de locuinţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 166 din 17 iulie 1992    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Guvernul va constitui un depozit în suma de 5 miliarde lei, pe termen de 15 ani, la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, în vederea creditarii populaţiei pentru construcţiile de locuinţe pentru care au fost încheiate contracte de vînzare-cumpărare preliminare şi a fost depus avansul reprezentind 10-30% din valoarea locuinţei, în baza Decretului-lege nr. 61/1990, pînă la 30 septembrie 1991. De prevederile alin. 1 beneficiază persoanele fizice care, împreună cu soţul şi copiii minori, nu au în proprietate o alta locuinta.  +  Articolul 2Depozitul se constituie din sumele încasate în contul special deschis la nivelul economiei din cota de 50% din vînzările de locuinţe din fondul locativ de stat pînă la 1 septembrie 1991, rămase neutilizate la finele anului 1991, cu o dobinda de 2%.  +  Articolul 3Ministerul Economiei şi Finanţelor, împreună cu Casa de Economii şi Consemnaţiuni, în limita depozitului alocat şi a condiţiilor prevăzute la art. 1, precum şi în funcţie de preţurile de deviz actualizate şi numărul de apartamente, vor stabili plafoane de credite cu dobinda redusă.  +  Articolul 4Casa de Economii şi Consemnaţiuni va încheia, în limita plafoanelor stabilite, contracte de împrumut cu beneficiarii, pe un termen de cel mult 15 ani, cu o dobinda anuală de 4%. Eventualele sume necesare beneficiarilor de apartamente pînă la preţul de vînzare al apartamentelor vor fi acoperite de aceştia din fondurile proprii sau împrumuturi bancare cu dobinda curenta.  +  Articolul 5Casa de Economii şi Consemnaţiuni va urmări rambursarea la termen a ratelor şi va restitui sumele încasate pentru reîntregirea fondului alocat iniţial.  +  Articolul 6În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va stabili măsuri de aplicare a prevederilor acesteia.  +  Articolul 7Pentru persoanele care au repartiţie, respectiv au optat pentru locuinta, dar nu au obţinut credite pînă la 30 septembrie 1991, urmează ca Guvernul sa identifice sursele financiare de acoperire şi sa propună Parlamentului modul de soluţionare.  +  Articolul 8Dispoziţiile prezentei legi se completează cu cele ale Decretului-lege nr. 61/1990 privind vînzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU--------------