REGULAMENT din 12 august 2020privind condițiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber
EMITENT
  • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 19 august 2020    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 780/1.432/2020 publicat în Monitorul Oficial , Partea I, nr 757 din 19 august 2020.
    A. Considerații generale 1. Măsurile prevăzute mai jos descriu cadrul în care se poate practica activitatea sportivă în aer liber la nivel de pregătire și de competiție, în cazul sporturilor individuale. Măsurile sunt aplicabile sportivilor de performanță și persoanelor care fac pregătire fizică în interiorul bazelor sportive.Regulile generale de protecție sanitară împotriva răspândirii SARS-CoV-2, precum și regulile privind accesul în bazele sportive sunt stabilite în anexa nr. 1 la ordin.Este permisă practicarea tuturor sporturilor individuale în aer liber, cu asigurarea măsurilor de protecție sanitară a sportivilor, în grupuri de maximum 10 persoane care nu locuiesc împreună. De asemenea este permisă, pentru practicanții tuturor sporturilor, pregătirea fizică generală în aer liber în regim individual, în grupuri de maximum 10 persoane care nu locuiesc împreună (stretching, elemente din școala alergării, exerciții de echilibru și orientare spațială din gimnastică, exerciții cu propria greutate, exerciții de tehnică și tactică individuală prin reprezentare mentală a adversarului sau a unei situații specifice de luptă/joc, execuția tehnică/tactică de tip box cu umbra, exersarea fără minge a tehnicilor de joc etc.).2. Activitățile sportive vor fi organizate în conformitate cu normele și regulamentele specifice ramurii de sport, adaptate de structurile sportive la situația creată de epidemia de COVID19, cu condiția ca acestea să nu vină în contradicție cu normele legale în vigoare.B. Reguli pentru desfășurarea activității de pregătire în cazul sporturilor individuale în aer liber1. Măsuri care precedă antrenamentului– Orice antrenament trebuie să fie precedat de o procedură de autoevaluare. Simptomele comune ale îmbolnăvirii de COVID-19 sunt descrise în anexa nr. 1 la ordin. Persoanele care prezintă unul sau mai multe dintre aceste simptome sau l-au prezentat în ultimele două săptămâni trebuie să urmeze procedurile descrise de autoritățile sanitare și să nu părăsească locuința pentru a se antrena.– Deplasarea către și de la locul de desfășurare a antrenamentului trebuie să se facă respectând toate măsurile de protecție dispuse de autorități.2. Condiții de antrenament – Pe tot parcursul antrenamentului trebuie să fie păstrată o distanță de siguranță față de celelalte persoane care ar putea să fie prezente. Participanții la activitatea sportivă trebuie să se asigure că respectă distanța de siguranță de cel puțin 2 m față de celelalte persoane de fiecare dată când nu sunt folosite echipamente de protecție care limitează posibilitatea răspândirii SARS-CoV-2.– În cazul sportivilor de performanță, care sunt asistați de antrenor și alți specialiști, distanța de siguranță trebuie păstrată inclusiv în timpul ședințelor tehnice. În cazul în care medicul sportiv este prezent, el trebuie să poarte echipamentul de protecție pe tot parcursul interacțiunii directe cu sportivul.– Este interzisă eliminarea salivei în spațiul de antrenament, dat fiind că particulele de salivă sunt mediul cel mai propice pentru răspândirea SARS-CoV-2.– Materialele și echipamentele sportive (de exemplu: bicicleta, racheta de tenis, arcul etc.) trebuie să fie folosite exclusiv de o singură persoană sau să fie dezinfectate complet înainte de a trece de la un sportiv la altul, cu produse biocide avizate/autorizate.3. Condiții după antrenament – Materialele sportive trebuie să fie dezinfectate cu atenție după fiecare folosire, cu produse biocide avizate/autorizate.– Echipamentul folosit în timpul antrenamentului, după utilizare, trebuie colectat direct într-o pungă de plastic închisă ermetic, urmând ca după aceea să fie spălat/curățat la o temperatură de minimum 80ºC.– Tratamentul de refacere (fizioterapie, kinetoterapie) trebuie făcut cu respectarea precauțiilor: este de preferat să fie făcut doar de persoanele care au absolută nevoie. În orice moment, în afara personalului medical esențial, în zona de fizioterapie/kinetoterapie trebuie să fie prezentă o singură persoană. Personalul medical trebuie să fie dotat cu echipament de protecție personală.4. Condiții de cantonamentPentru desfășurarea în condiții de cantonament a antrenamentelor la sporturile individuale practicate în aer liber sunt aplicabile prevederile stabilite la lit. C din anexa nr. 3 la ordin.C. Reguli pentru desfășurarea competițiilor în cazul sporturilor individuale în aer liber1. Măsuri cu caracter general– Reluarea competiției în cazul sporturilor individuale practicate în aer liber nu se poate face înainte ca sportivii să treacă prin perioada de antrenament necesară pentru acomodarea lor la regimul de efort și pentru prevenirea accidentărilor grave în timpul competiției.– Fiecare structură sportivă implicată în organizarea sau desfășurarea unei competiții sportive asigură o persoană de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării normelor.– Trebuie să participe la organizarea și desfășurarea competițiilor doar persoanele a căror prezență este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuși unui potențial risc de infectare.– Medicul structurii sportive organizatoare va fi implicat în asigurarea sănătății și securității în muncă pe parcursul întregii competiții sportive.2. Măsuri pentru organizatorii evenimentului sportiva) În pregătirea evenimentului:– asigurarea echipamentului de protecție (mască, mănuși) pentru întreg personalul implicat în organizarea competiției;– asigurarea măsurilor de igienizare a mâinilor cu produse biocide avizate/autorizate la intrarea în spațiul destinat evenimentului pentru toți participanții;– atenționarea în toate spațiile folosite de competitori prin anunțuri scrise/postere informative plasate la loc vizibil privind regulile de igienă a mâinilor și igienă respiratorie, practicarea responsabilității sociale prin distanțarea socială și monitorizarea propriei stări de sănătate;– la locul organizării evenimentului sportiv, personalul medical efectuează termometrizarea digitală a persoanelor implicate în desfășurarea competiției (sportivi, arbitri, antrenori, voluntari etc.). În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, aceasta se raportează către medicul coordonator al competiției respective în vederea izolării cazului suspect, cu anunțarea imediată a direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București și a celorlalte autorități competente;– dotarea cu echipament de protecție (mănuși, halate, măști) a personalului medical angajat, a personalului de curățenie, a personalului care manipulează articole sportive, prosoape etc. (în cazul în care nu se pot folosi articole de unică folosință), a personalului de securitate și pază etc.;– asigurarea dezinfecției periodice a elementelor folosite de mai multe persoane (de exemplu, mânerele ușilor, balustradele, recepția, podelele etc.) cu produse biocide avizate/autorizate în acest scop;– amplasarea în grupul sanitar a dispenserelor cu săpun, a dispenserelor cu dezinfectant, precum și a prosoapelor igienice de unică folosință (din hârtie);– pentru uscarea mâinilor se vor folosi șervețele de hârtie;– dezinfecția periodică a grupurilor sanitare cu produse biocide avizate/autorizate.b) În timpul evenimentului:– interzicerea accesului spectatorilor la competiții pe perioada epidemiei de COVID-19;– toți participanții (sportivi, antrenori, arbitri, organizatori, voluntari, reprezentanți ai presei etc.) trebuie să fie supuși unui triaj observațional și trecuți pe o listă nominală, pentru a facilita o eventuală anchetă epidemiologică;– serviciul de prim ajutor și alte servicii medicale, inclusiv triajul competitorilor, trebuie să fie efectuat de către personal calificat;– asigurarea îndepărtării hainelor purtate de către participanți prin depozitarea lor în saci biodegradabili amplasați în coșuri marcate vizibil cu inscripția „obiecte pentru dezinfecție“;– organizatorii trebuie să se asigure că pentru toți participanții sunt create condițiile pentru a putea respecta distanța socială de 2 metri dacă nu sunt folosite echipamente de protecție care limitează posibilitatea răspândirii SARS-CoV2.3. Măsuri pentru participanții la evenimenta) Înainte de evenimentToți participanții (sportivi, voluntari, oficiali etc.) trebuie să își monitorizeze starea de sănătate și să respecte cu strictețe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi igiena mâinilor, distanțarea socială, evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii, respectarea igienei respiratorii și respectarea recomandărilor de a rămâne acasă și de a solicita asistență medicală, dacă există simptome specifice bolii.Sosirea participanților în locația unde va avea loc competiția sportivă trebuie să se facă astfel:– transportul interurban către locația unde va avea loc competiția sportivă se va face cu autobuze/microbuze proprii sau rezervate în acest scop și folosite exclusiv pentru participanți sau cu mașina individuală. Se vor respecta reglementările anexei nr. 2 „Măsuri și reguli care se impun a fi implementate pentru derularea operațiunilor de transport rutier de persoane, transport rutier de mărfuri, transport în regim de taxi, transport în regim de închiriere cu șofer și transport alternativ, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“ la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății nr. 1.082/97/1.112/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19;– pentru transportul intraurban este recomandată sosirea individuală a participanților cu mașina personală sau cu autocarul/microbuzul închiriat în regim de uz exclusiv;– este recomandat ca participanții să ajungă la momente diferite la locul de desfășurare a competiției, pentru a evita aglomerarea de persoane în anumite puncte. În funcție de infrastructura locației este recomandat să fie folosite căi diferite către punctul de desfășurare a competiției;– în cazul în care participanții la competiție sunt obligați să călătorească în afara localității unde locuiesc, cazarea lor se va face respectând prevederile anexei nr. 3 „Recomandări privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare“ la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă.b) În timpul derulării și după derularea evenimentului– Participanții trebuie să păstreze distanța socială de minimum 2 m între persoane sau cel puțin 7 mp pentru o persoană de fiecare dată când nu sunt folosite echipamente de protecție care limitează posibilitatea răspândirii SARS-CoV-2.– Participanții trebuie să respecte regulile de igienă (de exemplu, folosirea unei batiste de unică folosință, în caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun, sticle cu apă și alte articole personale între competitori, interzicerea folosirii dușului sau a saunei, evitarea contactului fizic - strângeri de mână, îmbrățișări la sfârșitul evenimentului).c) Măsuri care trebuie respectate de reprezentanții presei– Toți reprezentanții presei care asistă la competiție trebuie să declare că sunt de acord să respecte normele de igienă, să se supună examenelor medicale și să respecte distanța socială de cel puțin 2 m.– Conferințele de presă se pot organiza exclusiv on-line. Declarațiile de presă vor fi oferite reporterilor doar individual, păstrând distanța de siguranță.– Acolo unde nu este posibilă reducerea aglomerării camerelor de luat vederi în alt fel, organizatorul competiției va instala pereți despărțitori din plexiglas.4. Proceduri în eventualitatea depistării unui caz suspect de COVID-19Se va amenaja în toate locațiile unde se desfășoară competiții sportive un spațiu de izolare pentru cel puțin o persoană cu simptomatologie COVID-19, care să fie bine ventilată, să nu comunice cu alte incinte sau spații definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la competiție orice persoană care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare. Se anunță imediat eventualul caz suspect către personalul medical aflat la locul competiției și se informează obligatoriu direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și serviciul de urgențe 112. Această încăpere este folosită doar pentru o astfel de situație.5. Proceduri în eventualitatea apariției unui focar de infecție pe perioada competițieiOrganizatorii competiției vor întrerupe competiția în cazul în care se descoperă cel puțin un caz de infecție, până la finalizarea anchetei epidemiologice.-----