ORDIN nr. 780/1.432/2020pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților sportive în spații închise, respectiv în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI Nr. 780 din 12 august 2020
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.432 din 14 august 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 19 august 2020  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici, strategii și programe în domeniul sportului din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 3.591 din 11.08.2020,luând în considerare prevederile art. 10 și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul tineretului și sportului și ministrul sănătății emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților sportive în spații închise, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8În cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de pregătire sportivă sau la competiții se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal.  +  Articolul 9Nerespectarea prevederilor prezentului ordin constituie contravenție și se constată, conform competențelor de către personalul împuternicit din cadrul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 667/1.236/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 9 iulie 2020.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marian Ionuț Stroe
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
   +  Anexa nr. 1REGULAMENTprivind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive  +  Anexa nr. 2REGULAMENTprivind condițiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber  +  Anexa nr. 3REGULAMENTprivind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipăîn aer liber de către sportivii de performanță  +  Anexa nr. 4REGULAMENTprivind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea activității de natațieîn bazinele acoperite și în aer liber din România  +  Anexa nr. 5REGULAMENTprivind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților sportive în spații închise  +  Anexa nr. 6REGULAMENTprivind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic