HOTĂRÂRE nr. 673 din 14 august 2020privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 17 august 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 5 iunie 2020, se modifică după cum urmează:1. Sublista B „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință“ se modifică după cum urmează:a) Pozițiile 221 și 222 vor avea următorul cuprins:
  „221.Rivaroxabanum (concentrația 15 mg și 20 mg)**^Ω#B01AF01
  222.Apixabanum**^Ω#B01AF02“
  b) Nota de final va avea următorul cuprins:NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu * se inițiază de medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ** se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^2) se prescrie numai în etapa pregătitoare pentru colonoscopie.Pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ^# regulile de prescriere sunt stabilite prin contractul-cadru.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu **^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitalizare de zi.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ^Ω se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate.
  2. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C1 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință“ se modifică după cum urmează:a) la punctul G1 „Insuficiența cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA)“, poziția 16 va avea următorul cuprins:
  „16.Combinații (Sacubitrilum + Valsartanum)^**ΩC09DX04“
  b) la punctul G4 „Hepatite cronice de etiologie virală B, C și D“, pozițiile 1 și 14 vor avea următorul cuprins:
  „1.Ribavirinum**^1J05AP01
  ................................................................................
  14.Combinații (Ledipasvirum + Sofosbuvirum)**^1βJ05AP51“
  c) la punctul G7 „Ciroza hepatică“, pozițiile 6 și 18 vor avea următorul cuprins:
  „6.Ribavirinum**^1J05AP01
  ................................................................................
  18.Combinații (Ledipasvirum Sofosbuvirum)**^1βJ05A051“
  d) la punctul G18 „Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, psoriazis cronic sever și artrita juvenilă“, poziția 4 va avea următorul cuprins:
  „4.Methotrexatum [sol. orală]L01BA01“
  3. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc“ se modifică după cum urmează:a) la punctul P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 77 va avea următorul cuprins:
  „77.RibavirinumJ05AP01“
  b) la punctul P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 15 și 136 vor avea următorul cuprins:
  „15.Fludarabinum (forma orală)**L01BB05
  ...........................................................................
  136.ATEZOLIZUMAB**^1L01XC32“
  4. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C3 „ DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, dacă nu realizează venituri, precum și gravide și lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din prețul de referință“ se modifică după cum urmează:a) poziția 71 va avea următorul cuprins:
  „71.CombinațiiG01BA“
  b) Nota de final va avea următorul cuprins:NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ** se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu **^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitalizare de zi.Medicamentele din această sublistă corespund DCI-urilor din nomenclatorul de produse, altele decât cele din sublistele A, B, sublista C secțiunea C1 și sublista D. Pentru categoriile de asigurați menționate în această sublistă, medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale din sublista A, sublista B, secțiunea C1 a sublistei C și sublista D se vor acorda în regim de compensare de 100% la preț de referință, indiferent de indicația pentru care sunt prevăzute în aceste subliste.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  București, 14 august 2020.Nr. 673.----