RECTIFICARE nr. 1.395/830/2020referitoare la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.395/830/2020
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII nr. 1.395 din 6 august 2020
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE nr. 830 din 5 august 2020
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 17 august 2020    În preambulul Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.395/830/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 6 august 2020, se face următoarea rectificare:– la liniuța a 4-a, în loc de: „...nr. DG 3.187 din 9.08.2020...“ se va citi: „...nr. DG 3.187 din 5.08.2020...“.-----