HOTĂRÂRE nr. 594 din 31 iulie 2020pentru aprobarea Acordului de garanție voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului - SURE - Instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență ca urmare a epidemiei de COVID-19, între Comisia Europeană și România, semnat la București la 22 iunie 2020 și la Bruxelles la 15 iulie 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 4 august 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului din 19 mai 2020 privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Acordul de garanție voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului - SURE - Instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență ca urmare a epidemiei de COVID-19, între Comisia Europeană și România, semnat la București la 22 iunie 2020 și la Bruxelles la 15 iulie 2020, în valoare de 393.384.250 euro, denumit în continuare acord de garanție.  +  Articolul 2Plata obligațiilor care revin României în calitate de garant, în cadrul acordului de garanție prevăzut la art. 1, se asigură conform art. 5 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice guvernamentale.  +  Articolul 3(1) Se autorizează Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, să convină de comun acord cu Comisia Europeană amendamente la conținutul acordului de garanție prevăzut la art. 1, în funcție de condițiile de derulare a acestuia.(2) Amendamentele la acordul de garanție convenite cu Comisia Europeană conform alin. (1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 31 iulie 2020.Nr. 594.ACORD DE GARANȚIE VOLUNTARĂ din 22 iunie 2020în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului - SURE - Instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgențăca urmare a epidemiei de COVID-19