ORDIN nr. 1.371 din 3 august 2020privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 august 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 6.481 din 3.08.2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică,având în vedere prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 „Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice“ la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 16 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Numărul curent 20 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea produselor sau a grupelor de produseUnitatea de măsură, forma farmaceutică, concentrația, ambalajulCantitatea necesară
  20TOCILIZUMABUMml, concentrat pentru soluție perfuzabilă, 20 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă, 4 ml/10 ml/20 ml sol. perf./flacon5.000
  2. După numărul curent 20 se introduce un nou număr curent, numărul curent 20^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea produselor sau a grupelor de produseUnitatea de măsură, forma farmaceutică, concentrația, ambalajulCantitatea necesară
  20^1REMDESIVIRUMml, pulb. pt. sol. inj., 5 mg/ml pulb. pt. sol. inj., 100 mg pulb. pt. sol. inj./flacon5.000
  3. Numărul curent 180 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea produselor sau a grupelor de produseUnitatea de măsură, forma farmaceutică, concentrația, ambalajulCantitatea necesară
  180DEZINFECTANT TP2 PENTRU DEZINFECȚIA SUPRAFEȚELOR SEMICRITICEl sau kg50.000
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și unitățile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 3 august 2020.Nr. 1.371.-----