ORDIN nr. 1.360/811/2020privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.360 din 31 iulie 2020
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 811 din 29 iulie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 3 august 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 6.435/2020 al Ministerului Sănătății și nr. DG 3.014/29.07.2020 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 330 și 399 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 106, 293, 297, 304, 307, 317, 326 și 331 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  106W65892002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM AUROBINDO 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1030,62760037,38960031,573400
  ………………………………………………………………………………
  293W65085001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 150 mgCAPS.150 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 1 CAPS.PRF16,8040009,1920002,338000
  ………………………………………………………………………………
  297W03156001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 150 mgCAPS.150 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 1 CAPS.P-RF16,8040009,1920002,338000
  ………………………………………………………………………………
  304W08373001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCOVIM 150CAPS.150 mgVIM SPECTRUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. AL/PVC X 1 CAPS.P-RF15,6700007,6600000,000000
  ………………………………………………………………………………
  307W66462001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 150 mgCAPS.150 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 1 CAPS.PRF15,6700007,6600000,000000
  ………………………………………………………………………………
  317W66460007J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 50 mgCAPS.50 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 7 CAPS.PRF71,2714281,7185710,000000
  ……………………………………………………………………………
  326W57368003J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL ARENA 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.PR122,24140026,53200032,528000
  ………………………………………………………………………………
  331W58456002J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL INFOMED 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlINFOMED FLUIDS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 20 PUNGI DIN PVC (PREVĂZUTE CU 2 TUBURI CONECTOARE, DOP, AMBALATE ÎNTR-UN FILM DIN PET/AL/PET/PP X 100 ML SOL. PERF.)PR2022,24140026,53200012,745000
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 620 se introduce o nouă poziție, poziția 621, cu următorul cuprins:
  621W60406001J01FA10AZITHROMYCINUMAZITROMICINĂ ARENA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. AL/PVC X 3 COMPR. FILM.PRF33,0880004,1719991,808001
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, poziția 164 se abrogă.5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 45 și 445 se abrogă.6. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 52 și 57 se abrogă.7. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 170 se introduc două noi poziții, pozițiile 171 și 172 cu următorul cuprins:
  171W63931004A10BA02METFORMINUMGLUCOPHAGE XR 1.000 mgCOMPR. ELIB. PREL.1.000 mgMERCK SANTE S.A.S.FRANȚACUTIE CU 6 BLIST. PVC/PVDC/AL X 10 COMPR. ELIB. PREL.PRF600,1519990,2052000,616966
  172W63930004A10BA02METFORMINUMGLUCOPHAGE XR 750 mgCOMPR. ELIB. PREL.750 mgMERCK SANTE S.A.S.FRANȚACUTIE CU 4 BLIST. PVC/PVDC/AL X 15 COMPR. ELIB. PREL.PRF600,4711660,6163330,000000
  8. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, poziția 53 se modifică și va avea următorul cuprins:
  53W66432001M05BA07ACIDUM RISEDRONICUM **RISEDRONAT AUROBINDO 75 mgCOMPR. FILM.75 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 2 COMPR. FILM.P6L210,81500014,6200000,000000
  9. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 106 se abrogă.10. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 28, 69, 73, 80, 83, 93, 102 și 107 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  28W65892002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM AUROBINDO 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1030,62760037,38960031,573400
  …………………………………………………………………
  69W65085001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 150 mgCAPS.150 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 1 CAPS.PRF16,8040009,1920002,338000
  …………………………………………………………………
  73W03156001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 150 mgCAPS.150 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 1 CAPS.P-RF16,8040009,1920002,338000
  …………………………………………………………………
  80W08373001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCOVIM 150CAPS.150 mgVIM SPECTRUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. AL/PVC X 1 CAPS.P-RF15,6700007,6600000,000000
  …………………………………………………………………
  83W66462001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 150 mgCAPS.150 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 1 CAPS.PRF15,6700007,6600000,000000
  …………………………………………………………………
  93W66460007J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 50 mgCAPS.50 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 7 CAPS.PRF71,2714281,7185710,000000
  …………………………………………………………………
  102W57368003J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL ARENA 2mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.PR122,24140026,53200032,528000
  ………………………………………………………………
  107W58456002J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL INFOMED 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlINFOMED FLUIDS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 20 PUNGI DIN PVC (PREVĂZUTE CU 2 TUBURI CONECTOARE, DOP, AMBALATE ÎNTR-UN FILM DIN PET/AL/PET/PP X 100 ML SOL. PERF.)PR2022,24140026,53200012,745000
  11. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, poziția 81 se abrogă.12. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, pozițiile 44, 48, 55, 58, 68, 77 și 82 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  44W65085001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 150 mgCAPS.150 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 1 CAPS.PRF16,8040009,1920002,338000
  ………………………
  48W03156001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 150 mgCAPS.150 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 1 CAPS.P-RF16,8040009,1920002,338000
  ………………………
  55W08373001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCOVIM 150CAPS.150 mgVIM SPECTRUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. AL/PVC X 1 CAPS.P-RF15,6700007,6600000,000000
  ………………………
  58W66462001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 150 mgCAPS.150 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 1 CAPS.PRF15,6700007,6600000,000000
  ………………………………
  68W66460007J02AC01 FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 50 mgCAPS.50 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 7 CAPS.PRF71,2714281,7185710,000000
  …………………
  77W57368003J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL ARENA 2mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.PR122,24140026,53200032,528000
  ……………………
  82W58456002J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL INFOMED 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlINFOMED FLUIDS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 20 PUNGI DIN PVC (PREVĂZUTE CU 2 TUBURI CONECTOARE, DOP, AMBALATE ÎNTR-UN FILM DIN PET/AL/PET/PP X 100 ML SOL. PERF.)PR2022,24140026,53200012,745000
  13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat rinichi și pancreas“, poziția 95 se abrogă.14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 58, 62, 69, 72, 82, 91 și 96 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  58W65085001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 150 mgCAPS.150 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 1 CAPS.PRF16,8040009,1920002,338000
  ………………………………………….…….
  62W03156001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 150 mgCAPS.150 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 1 CAPS.P-RF16,8040009,1920002,338000
  …………………………………………
  69W08373001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCOVIM 150CAPS.150 mgVIM SPECTRUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. AL/PVC X 1 CAPS.P-RF15,6700007,6600000,000000
  …………………………………………
  72W66462001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 150 mgCAPS.150 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 1 CAPS.PRF15,6700007,6600000,000000
  ………………………………………
  82W66460007J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 50 mgCAPS.50 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 7 CAPS.PRF71,2714281,7185710,000000
  …………………………………………
  91W57368003J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL ARENA 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.PR122,24140026,53200032,528000
  …………………………………………
  96W58456002J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL INFOMED 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlINFOMED FLUIDS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 20 PUNGI DIN PVC (PREVĂZUTE CU 2 TUBURI CONECTOARE, DOP, AMBALATE ÎNTR-UN FILM DIN PET/AL/PET/PP X 100 ML SOL. PERF.)PR2022,24140026,53200012,745000
  15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, poziția 82 se abrogă.16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 45, 49, 56, 59, 69, 78 și 83 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  45W65085001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 150 mgCAPS.150 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 1 CAPS.PRF16,8040009,1920002,338000
  ………………………………………………
  49W03156001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 150 mgCAPS.150 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 1 CAPS.P-RF16,8040009,1920002,338000
  ………………………………………………
  56W08373001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCOVIM 150CAPS.150 mgVIM SPECTRUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. AL/PVC X 1 CAPS.P-RF15,6700007,6600000,000000
  ………………………………………………
  59W66462001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 150 mgCAPS.150 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 1 CAPS.PRF15,6700007,6600000,000000
  ……………………………………………
  69W66460007J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 50 mgCAPS.50 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 7 CAPS.PRF71,2714281,7185710,000000
  …………………………………………
  78W57368003J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL ARENA 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.PR122,24140026,53200032,528000
  ……………………………………………
  83W58456002J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL INFOMED 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlINFOMED FLUIDS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 20 PUNGI DIN PVC (PREVĂZUTE CU 2 TUBURI CONECTOARE, DOP, AMBALATE ÎNTR-UN FILM DIN PET/AL/PET/PP X 100 ML SOL. PERF.)PR2022,24140026,53200012,745000
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, poziția 60 se abrogă.18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, pozițiile 23, 27, 34, 37, 47, 56 și 61 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „23W65085001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 150 mgCAPS.150 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 1 CAPS.PRF16,8040009,1920002,338000
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…….
  27W03156001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 150 mgCAPS.150 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 1 CAPS.P-RF16,8040009,1920002,338000
  ………………………………
  34W08373001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCOVIM 150CAPS.150 mgVIM SPECTRUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. AL/PVC X 1 CAPS.P-RF15,6700007,6600000,000000
  …………………………….
  37W66462001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 150 mgCAPS.150 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 1 CAPS.PRF15,6700007,6600000,000000
  ……………………………
  47W66460007J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 50 mgCAPS.50 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 7 CAPS.PRF71,2714281,7185710,000000
  ……………………………
  56W57368003J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL ARENA 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.PR122,24140026,53200032,528000
  …………………………..
  61W58456002J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL INFOMED 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlINFOMED FLUIDS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 20 PUNGI DIN PVC (PREVĂZUTE CU 2 TUBURI CONECTOARE, DOP, AMBALATE ÎNTR-UN FILM DIN PET/AL/PET/PP X 100 ML SOL. PERF.)PR2022,24140026,53200012,745000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna august 2020.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  -----