ORDIN nr. 1.354 din 30 iulie 2020privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 31 iulie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 6.329 din 30.07.2020 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare;în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul 4 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020“ se modifică și va avea următorul cuprins:4. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020
  - mii lei -
  PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂBuget de stat
  Credite de angajament aprobate 2020Credite bugetare aprobate 2020
  I. Programul național de boli transmisibile din care:702.169702.169
  Programul național de vaccinare249.400249.400
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare208.586208.586
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV213.876213.876
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei29.46029.460
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibioticorezistenței847847
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă1.6271.627
  III. Programul național de securitate transfuzională51.60551.605
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile din care:76.57276.572
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin6.6136.613
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică1.8271.827
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană37.42737.427
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale16.59616.596
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer9.9009.900
  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D2.6652.665
  Programul național de tratament pentru boli rare1.3331.333
  Programul național de management al registrelor naționale211211
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate1.3181.318
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului19.64119.641
  Total buget programe naționale de sănătate publică pentru anul 2020852.932852.932
  MS - acțiuni centralizate nerepartizate80.41980.419
  Reținere 10%80.26280.262
  TOTAL BUGET AN 20201.013.6131.013.613
  2. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“, titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“, litera E „Indicatori de evaluare“, la punctul 1 „Indicatori fizici“, subpunctul 1.3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:1.3.1. număr testări RT-PCR pentru identificarea SARS-CoV-2 efectuate: 955.660;3. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2, litera G „Unități de specialitate care implementează:“, după subpunctul 4.115 se introduc paisprezece noi subpuncte, subpunctele 4.116-4.129, cu următorul cuprins:4.116. Spitalul Municipal Vatra Dornei, Suceava;4.117. SYNLAB - S.R.L. București;4.118. Spitalul Județean de Urgență «Dr. Fogolyan Kristof» Sfântu Gheorghe, Covasna;4.119. Institutul Național de Sănătate a Mamei și Copilului «Alessandrescu-Rusescu»;4.120. Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus, Maramureș;4.121. Spitalul Județean de Urgență Vâlcea;4.122. S.C. Medicavol A.M. Complet - S.R.L. Voluntari, Ilfov;4.123. Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare (CCSMM), București;4.124. S.C. Centrul Medical Avanta - S.R.L. București;4.125. Spitalul Clinic CF Oradea, Bihor;4.126. Spitalul Municipal Sighetu Marmației, Maramureș;4.127. Spitalul Județean de Urgență «Dr. Pompei Samarian» Călărași;4.128. Spitalul de Pediatrie Ploiești, Prahova;4.129. Spitalul Clinic Județean de Urgențe «Sf. Spiridon» Iași.NOTĂ:Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus SARS-CoV-2 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul: direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 30 iulie 2020.Nr. 1.354.----