HOTĂRÂRE nr. 587 din 22 iulie 2020privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecției Judiciare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 30 iulie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 66 alin. (6) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNumărul maxim de posturi ale Inspecției Judiciare se suplimentează cu 6 posturi, de la 111 posturi la 117 posturi.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Cristian Tudor Băcanu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pecingină,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 22 iulie 2020.Nr. 587.-----