LEGE nr. 156 din 24 iulie 2020pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 iulie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. I capitolul III litera B, numărul curent 5 din tabel va avea următorul cuprins:
  5Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar29Senatori, deputați
  2. La anexa nr. I capitolul III litera C, numărul curent 3 din tabel va avea următorul cuprins:
  3Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop853Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II și vechime în învățământ între 10 și 15 ani
   +  Articolul IIÎncepând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din Ministerul Tineretului și Sportului și personalul din federațiile sportive și din unitățile sportive din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, altul decât cel încadrat pe funcții de specialitate, se stabilește la nivelul prevăzut de lege pentru anul 2021.  +  Articolul IIIÎncepând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare se stabilește la nivelul prevăzut de lege pentru anul 2021.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 24 iulie 2020.Nr. 156.-----