HOTĂRÂRE nr. 563 din 16 iulie 2020privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casație și Justiție
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 24 iulie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 134 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Înalta Curte de Casație și Justiție funcționează cu un număr maxim de 579 de posturi.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. I din Hotărârea Guvernului nr. 486/2015 privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcționare a instituțiilor din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 2 iulie 2015, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Marian Cătălin Predoiu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 16 iulie 2020.Nr. 563.----