HOTĂRÂRE nr. 573 din 22 iulie 2020pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 24 iulie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IDupă articolul 30 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 30^1Ministrul tineretului și sportului aprobă prin ordin normele privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor care se transferă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Tineretului și Sportului pentru activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv Român.  +  Articolul IIOrdinul prevăzut la art. 30^1 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost completată prin prezenta hotărâre, se emite în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marian Ionuț Stroe
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 22 iulie 2020.Nr. 573.-----