ORDIN nr. 1.321 din 22 iulie 2020pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de Institutul Național de Sănătate Publică, precum și de unitățile sanitare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 23 iulie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 5.979 din 22.07.2020 al Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;– art. 31 paragraful (2) lit. c) din anexa nr. 2 - Regulamentul sanitar internațional 2005 la Hotărârea Guvernului nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internațional 2005; – art. 27 alin. (5) și ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Planul privind modalitatea de aplicare de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Planul privind modalitatea de aplicare de Institutul Național de Sănătate Publică a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Planul privind modalitatea de aplicare de unitățile sanitare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 22 iulie 2020.Nr. 1.321.  +  Anexa nr. 1PLANprivind modalitatea de aplicare de direcțiile de sănătate publică județene șia municipiului București a măsurilor în domeniul sănătății publiceîn situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2  +  Anexa nr. 2PLANprivind modalitatea de aplicare de Institutul Național de Sănătate Publicăa măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologicde infectare cu virusul SARS-CoV-2  +  Anexa nr. 3PLANprivind modalitatea de aplicare de unitățile sanitare a măsurilorîn domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologicde infectare cu virusul SARS-CoV-2