ORDIN nr. 1.141/1.386/2007privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Nr. 1.141 din 28 iunie 2007
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
 • Nr. 1.386 din 28 iunie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007  În temeiul prevederilor:– Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învățământului postuniversitar medical și farmaceutic uman, cu modificările și completările ulterioare,– Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,– Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului,văzând referatul Direcției generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională și salarizare nr. E.N. 6.860 din 28 iunie 2007,ministrul sănătății publice și ministrul educației, cercetării și tineretului emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Criteriile de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a unităților sanitare, în care se pot derula programe de rezidențiat, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Lista centrelor universitare medicale și a unităților sanitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidențiat, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă conținutul și durata rezidențiatului în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cuprinse în anexa nr. 4.*) Notă
  *) Anexa nr. 4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru vânzări și relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Direcțiile implicate din cadrul Ministerului Sănătății Publice și al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, precum și Ministerul Sănătății vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin. (la 07-09-2017, sintagma: Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 911 din 4 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 07 septembrie 2017 )  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.214/1993 privind înființarea rezidențiatului ca formă de pregătire în specialitate a medicilor și farmaciștilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 15 august 1994.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul educației, cercetării și tineretului,
  Cristian Mihai Adomniței
   +  Anexa nr. 1REGULAMENTde efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorulspecialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală  +  Anexa nr. 2CRITERIIde acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a unităților sanitareîn care se pot derula programe de rezidențiat  +  Anexa nr. 3
  LISTA
  centrelor universitare medicale și a unităților sanitare acreditate
  pentru derularea programelor de specializare prin rezidențiat*)
  Notă
  *) Vor fi reacreditate la un interval de 5 ani.
  1. Lista centrelor universitare și a unităților sanitare din centre universitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidențiat
  Centrul universitarUnitatea sanitară
  Arad Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
  Brașov Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov
  Brașov Spitalul Clinic de Copii Brașov
  Brașov Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. I. A. Sbârcea" Brașov
  Brașov Spitalul de Boli Infecțioase Brașov
  Brașov Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov
  Brașov Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov
  Brașov Spitalul Clinic CF Brașov - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  București Spitalul Clinic "Sf. Maria" București
  București Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Gr. Alexandrescu" București
  București Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri București
  București Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" București
  București Spitalul Clinic "Filantropia" București
  București Spitalul Clinic de Urgență București
  București Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București
  București Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu" București
  București Spitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino" București
  București Spitalul Clinic "Colentina" București
  București Spitalul Clinic de Ortopedie și TBC Osteoarticular "Foișor" București
  București Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Pantelimon" București
  București Spitalul Clinic "Colțea" București
  București Spitalul Clinic "N. Malaxa" București
  București Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr. V. Babeș" București
  București Spitalul Clinic de Copii "Dr. V. Gomoiu" București
  București Spitalul Clinic de Dermato-venerologie "Prof. Dr. S. Longhin" București
  București Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "M.S. Curie" București
  București Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia" București
  București Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" București
  București Spitalul Clinic de Urgență "Elias" București
  București Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan" București
  București Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" București
  București Spitalul Universitar de Urgență București
  București Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" București
  București Centrul de Boli Reumatismale "Dr. I. Stoia" București
  București Centrul Clinic de Urgențe de Boli Cardio-Vasculare "Acad. Vasile Cândea" al Armatei
  București Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "V. Babeș" București
  București Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" București
  București Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" București
  București Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului "Prof. Dr. A. Rusescu" București
  București Institutul Național de Endocrinologie "C.I. Parhon" București
  București Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie "Ana Aslan" București
  București Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" București
  București Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL "Prof. Dr. D. Hociotă" București
  București Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" București
  București Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București
  București Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" București
  București Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București
  București Institutul Clinic Fundeni București
  București Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" București
  București Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București
  București Institutul Național de Sănătate Publică București
  București Institutul de Virusologie "St. S. Nicolau" București
  București Institutul Național de Medicină Sportivă
  București Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă
  București Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București
  București Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila"
  București Spitalul de Urgență "Prof. Dr. D. Gerota"
  București Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu"
  București Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino"
  București Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov
  București Spitalul Clinic CF nr. 1 Witing București - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  București Spitalul Clinic General CF nr. 2 București - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  Cluj-Napoca Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca
  Cluj-Napoca Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca
  Cluj-Napoca Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca
  Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
  Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Danielo" Cluj-Napoca
  Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca
  Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
  Cluj-Napoca Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca
  Cluj-Napoca Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca
  Cluj-Napoca Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuță" Cluj-Napoca
  Cluj-Napoca Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca
  Cluj-Napoca Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  Constanța Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța
  Constanța Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța
  Constanța Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța
  Constanța Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord
  Constanța Spitalul Clinic CF Constanța - Ministerul Transporturilorși Infrastructurii
  Craiova Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
  Craiova Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova
  Craiova Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Craiova
  Craiova Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
  Craiova Institutul de Medicină Legală Craiova
  Craiova Spitalul Clinic CF Craiova - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  Craiova Spitalul Clinic de Urgență Militar "Dr. Ștefan Odobleja" Craiova
  Galați Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați
  Galați Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați
  Galați Spitalul de Boli Infecțioase "Cuvioasa Parascheva" Galați
  Iași Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași
  Iași Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași
  Iași Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași
  Iași Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Elena Doamna" Iași
  Iași Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași
  Iași Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă" Iași
  Iași Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași
  Iași Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" Iași
  Iași Spitalul Clinic de Recuperare Iași
  Iași Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. G.I.M. Georgescu" Iași
  Iași Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iași
  Iași Institutul de Medicină Legală Iași
  Iași Spitalul Clinic CF Iași - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  Iași Spitalul Clinic Militar de Urgență "Dr. I. Czihac" Iași
  Oradea Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea
  Oradea Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea
  Oradea Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix
  Oradea Spitalul Clinic de Urgență "Avram Iancu" Oradea
  Oradea Spitalul Clinic CF Oradea - Ministerul Transporturilor șiInfrastructurii
  Sibiu Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
  Sibiu Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
  Sibiu Spitalul de Psihiatrie "Dr. Ghe. Preda" Sibiu
  Sibiu Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu
  Târgu Mureș Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
  Târgu Mureș Spitalul Clinic Județean Mureș
  Târgu Mureș Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș
  Timișoara Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara
  Timișoara Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara
  Timișoara Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara
  Timișoara Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Timișoara
  Timișoara Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. D. Popescu" Timișoara
  Timișoara Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara
  Timișoara Institutul de Medicină Legală Timișoara
  Timișoara Spitalul Clinic CF Timișoara - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  Timișoara Spitalul Clinic Militar de Urgență "Dr. Victor Popescu" Timișoara
  NOTĂ:În spitalele care nu sunt universitare sau clinice, sunt acreditate pentru pregătirea rezidenților numai secțiile clinice. Restul secțiilor sunt acreditate numai pentru pregătirea rezidenților în medicină de familie.
  2. Unități sanitare județene, municipale și orășenești acreditate pentru pregătire în medicina de familie
  Centrul universitar de îndrumare Județul Unitatea sanitară
  Cluj-Napoca Alba Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
  București Argeș Spitalul Județean de Urgență Pitești
  București Argeș Spitalul Municipal Câmpulung
  București Argeș Spitalul Militar de Urgență "Ion Jianu" Pitești
  Iași Bacău Spitalul Județean de Urgență Bacău
  Iași Bacău Spitalul de Pediatrie Bacău
  Iași Bacău Spitalul Municipal Onești
  Iași Bacău Spitalul Municipal de Urgență Moinești
  Oradea Bihor Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita
  Oradea Bihor Spitalul Municipal "Episcop N. Popovici" Beiuș
  Târgu Mureș Bistrița-Năsăud Spitalul Județean de Urgență Bistrița
  Iași Botoșani Spitalul Județean de Urgență "Mavromati" Botoșani
  Iași Botoșani Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botoșani
  Iași Botoșani Spitalul de Copii Botoșani
  Iași Botoșani Spitalul de Psihiatrie Botoșani
  Iași Botoșani Spitalul Municipal Dorohoi
  București Brăila Spitalul de Urgență Județean Brăila
  București Brăila Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila
  București Brăila Spitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Brăila
  Brașov Brașov Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș
  București București Spitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu" București - Ministerul Justiției
  București Buzău Spitalul Județean de Urgență Buzău
  București Călărași Spitalul Județean de Urgență Călărași
  București Călărași Spitalul Municipal Oltenița
  Timișoara Caraș-Severin Spitalul Județean de Urgență Reșița
  Timișoara Caraș-Severin Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș
  Cluj-Napoca Cluj Spitalul Municipal Dej
  Cluj-Napoca Cluj Spitalul Municipal Turda
  Cluj-Napoca Cluj Spitalul Militar de Urgență "Dr. Constantin Papilian" Cluj
  Constanța Constanța Spitalul Municipal Mangalia
  Constanța Constanța Spitalul Municipal Medgidia
  Constanța Constanța Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru Gafencu" Constanța - Ministerul Apărării Naționale
  Târgu Mureș Covasna Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe
  București Dâmbovița Spitalul Județean de Urgență Târgoviște
  Craiova Dolj Spitalul Filișanilor - Filiași
  Craiova Dolj Spitalul Municipal Calafat
  Galați Galați Spitalul de Obstetrică-Ginecologie "Buna Vestire" Galați
  Galați Galați Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci
  Galați Galați Spitalul de Pneumoftiziologie Galați
  Galați Galați Spitalul de Psihiatrie "Elena Doamna" Galați
  Galați Galați Spitalul General CF Galați
  Galați Galați Spitalul Militar de Urgență "Dr. Aristide Serfioti" Galați
  București Giurgiu Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
  Craiova Gorj Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
  Târgu Mureș Harghita Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc
  Târgu Mureș Harghita Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc
  Timișoara Hunedoara Spitalul Județean de Urgență Deva
  Timișoara Hunedoara Spitalul Municipal "A. Simionescu" Hunedoara
  Timișoara Hunedoara Spitalul de Urgență Petroșani
  București Ialomița Spitalul Județean de Urgență Slobozia
  Iași Iași Spitalul Municipal Pașcani
  Iași Iași Spitalul General CF Pașcani
  București Ilfov Spitalul de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu" Bălăceanca
  Cluj-Napoca Maramureș Spitalul Județean de Urgență "Dr. Constantin Opriș" Baia Mare
  Cluj-Napoca Maramureș Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare
  Cluj-Napoca Maramureș Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare
  Cluj-Napoca Maramureș Spitalul Municipal Sighetu Marmației
  Cluj-Napoca Maramureș Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus
  Craiova Mehedinți Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin
  Craiova Mehedinți Spitalul Municipal Orșova
  Craiova Mehedinți Spital General CF Drobeta-Turnu Severin
  Târgu Mureș Mureș Spitalul Municipal "Dr. Ghe. Marinescu" Târnăveni
  Târgu Mureș Mureș Spitalul Municipal "Dr. E. Nicoară" Reghin
  Târgu Mureș Mureș Spitalul Municipal Sighișoara
  Iași Neamț Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț
  Iași Neamț Spitalul Municipal de Urgență Roman
  Craiova Olt Spitalul Județean de Urgență Slatina
  Craiova Olt Spitalul Municipal Caracal
  București Prahova Spitalul Județean de Urgență Ploiești
  București Prahova Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiești
  București Prahova Spitalul Municipal Ploiești
  București Prahova Spitalul de Pediatrie Ploiești
  București Prahova Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești
  București Prahova Spitalul Municipal Câmpina
  București Prahova Spitalul General CF Ploiești
  Cluj-Napoca Sălaj Spitalul Județean de Urgență Zalău
  Cluj-Napoca Sălaj Spitalul Orășenesc Șimleu Silvaniei
  Cluj-Napoca Satu Mare Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
  Sibiu Sibiu Spitalul Municipal Mediaș
  Sibiu Sibiu Spitalul General CF Sibiu
  Sibiu Sibiu Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru Augustin" Sibiu
  Iași Suceava Spitalul Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" Suceava
  Iași Suceava Spitalul Municipal Rădăuți
  București Teleorman Spitalul Județean de Urgență Alexandria
  Timișoara Timiș Spitalul Municipal Lugoj
  Constanța Tulcea Spitalul Județean de Urgență Tulcea
  Craiova Vâlcea Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea
  Craiova Vâlcea Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea
  Craiova Vâlcea Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" Drăgășani
  Iași Vaslui Spitalul Județean de Urgență Vaslui
  Iași Vaslui Spitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" Bârlad
  Iași Vrancea Spitalul Județean de Urgență "Sf. Pantelimon" Focșani
  Iași Vrancea Spitalul Municipal Adjud
  Iași Vrancea Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru Popescu" Focșani
  3.1. Lista centrelor universitare în care pot fi derulate programe de rezidențiat în medicina de urgență– București;– Cluj-Napoca;– Craiova;– Iași;– Târgu Mureș;– Timișoara.3.2. Lista centrelor universitare în care pot fi derulate programe de rezidențiat în medicina de urgență în colaborare cu alte centre:– Arad, în colaborare cu Timișoara;– Brașov și Sibiu, în colaborare cu Târgu Mureș;– Constanța și Galați, în colaborare cu București;– Oradea, în colaborare cu Cluj-Napoca.---------Anexa nr. 3 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.225 din 29 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 5 septembrie 2011, potrivit art. I din același act normativ. Notă
  Articolul 2 din ORDINUL nr. 1.333/6.556/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 26 din 12 ianuarie 2013, prevede:
  „Articolul 2
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă dispozițiile referitoare la specialitatea Medicină de urgență din Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare”.
   +  Anexa nr. 4ANEXAprivind Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentrurețeaua de asistență medicală