LEGE nr. 66 din 17 decembrie 1971pentru aprobarea Decretului nr. 307/1971 privind stabilirea domiciliului în oraşele care, potrivit legii, sînt declarate oraşe mari
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 158 din 17 decembrie 1971    Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Decretul nr. 307/1971 privind stabilirea domiciliului în oraşe care, potrivit legii, sînt declarate oraşe mari.Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 17 decembrie 1971, cu unanimitatea voturilor celor 428 de deputaţi prezenţi la şedinţa.PreşedinteleMarii Adunări Naţionale ŞTEFAN VOITEC În conformitate cu articolul 57 din Constituţia Republicii Socialiste România, semnam această lege.PreşedinteleConsiliului de Stat NICOLAE CEAUŞESCU -----