HOTĂRÂRE nr. 434 din 25 mai 2000pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000    În temeiul art. 107 din Constituţia României şi al art. 10 din Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pentru realizarea activităţilor privind eliberarea şi prelungirea valabilităţii permiselor de muncă şi de evidenta a veniturilor şi cheltuielilor din comisioanele încasate de la titularii permiselor de muncă se suplimenteaza numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu doua posturi finanţate din veniturile extrabugetare realizate din comisioanele încasate potrivit legii, cu încadrarea în cheltuielile prevăzute cu aceasta destinaţie din veniturile extrabugetare.  +  Articolul 3Sumele necesare în vederea acoperirii cheltuielilor iniţiale pentru tipărirea permiselor de muncă vor fi avansate din creditele bugetare alocate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale din bugetul de stat în anul 2000, urmând să fie recuperate pe măsura încasării comisioanelor percepute, potrivit legii, de la titularii acestor permise.p. PRIM-MINISTRU,VALERIU STOICAContrasemnează:--------------- Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Smaranda Dobrescup. Ministru de stat,ministrul afacerilorexterne,Mihai Razvan Ungureanu,secretar de statMinistru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul educaţieinaţionale,Mircea Fronescu,secretar de stat  +  AnexăNORMA 25/05/2000