ORDIN nr. 1.796/2.094/1.041/2020privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Nr. 1.796 din 28 mai 2020
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.094 din 7 iulie 2020
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 1.041 din 10 iunie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 17 iulie 2020  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și protecției sociale emit următorul ordin;  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea „Uzina de Produse Speciale Dragomirești“ - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
   +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERISocietatea „Uzina de Produse Speciale Dragomirești“ - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A.Adresa: TârgovișteCod unic de înregistrare: RO 3180070
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2020
  ------