MĂSURI din 15 iulie 2020pentru asigurarea rezilienței comunităților
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 16 iulie 2020    Notă
    Conținute de HOTĂRÂREA nr. 553 din 15 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 627 din 16 iulie 2020.
     +  Articolul 1În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 1 se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.-----