LEGE nr. 131 din 15 iulie 2020pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 15 iulie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILa articolul 270 alineatul (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) transferul alimentelor destinate consumului uman, aflate aproape de expirarea datei durabilității minimale, în situația în care acesta este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare.  +  Articolul IILegea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 11 februarie 2019, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Operatorii economici care transferă alimente prin donare, potrivit prevederilor prezentei legi, beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. c) pct. 4-6 și la art. 270 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Transferul alimentelor către operatorii receptori se face în baza unui contract încheiat cu respectarea prezentei legi.(2) Alimentele transferate se consideră a face obiectul darului manual în sensul art. 1.011 alin. (4) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, indiferent de valoare.3. La anexă, punctul 6 va avea următorul cuprins: 6. Operatorii receptori (organizații beneficiare) - operatorii din sectorul agroalimentar care desfășoară activități înregistrate/autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, ce răspund de respectarea legislației din domeniul igienei alimentelor după preluarea acestora de la operatorii donatori;  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul modifică și completează în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 51/2019, precum și Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 15 iulie 2020.Nr. 131.----