ORDIN nr. 1.272 din 14 iulie 2020privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 5.560/2020 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 12, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Până la finalizarea achizițiilor centralizate la nivel național prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanții desemnați câștigători, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și altele asemenea, care fac obiectul acestor proceduri, se achiziționează de unitățile de specialitate prin care se derulează programele/intervențiile prevăzute la alin. (1), cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la un preț de achiziție care nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii, în cazul medicamentelor, respectiv prețul de 25 lei/kg fără TVA, pentru achiziționarea laptelui praf care se acordă copiilor cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern.2. La anexa nr. 1, punctul 4 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020“ se modifică și va avea următorul cuprins:4. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020
  - mii lei -
  PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂBuget de stat
  Credite de angajament aprobate 2020Credite bugetare aprobate 2020
  I. Programul național de boli transmisibile, din care:695.362695.362
  Programul național de vaccinare249.255249.255
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare201.924201.924
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV213.876213.876
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei29.46029.460
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nozocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibioticorezistenței847847
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă1.6271.627
  III. Programul național de securitate transfuzională51.60551.605
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:76.56276.562
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin6.6136.613
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică1.8171.817
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană37.42737.427
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale 16.59616.596
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer9.9009.900
  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D2.6652.665
  Programul național de tratament pentru boli rare1.3331.333
  Programul național de management al registrelor naționale211211
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate1.3181.318
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului19.64119.641
  Total buget programe naționale de sănătate publică pentru anul 2020846.115846.115
  MS - acțiuni centralizate nerepartizate84.23684.236
  Reținere 10%80.26280.262
  TOTAL BUGET AN 20201.010.6131.010.613
  3. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“ titlul I.1 „Programul național de vaccinare“ litera C „Activități:“, la punctul 1 „Vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare“, Calendarul național de vaccinare se modifică și va avea următorul cuprins:
  Calendarul național de vaccinare
  Vârsta recomandată^1)Tipul de vaccinareComentarii
  primele 24 de ore 2-7 zileVaccin hepatitic B (Hep B)^2) Vaccin de tip Calmette Guerrin (BCG)în maternitate
  2 luniVaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) Vaccin pneumococic conjugatmedicul de familie
  4 luniVaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) Vaccin pneumococic conjugatmedicul de familie
  11 luniVaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) Vaccin pneumococic conjugatmedicul de familie
  12 luniVaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)medicul de familie
  5 aniVaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)medicul de familie
  5-6 aniVaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic (DTPa-VPI)medicul de familie
  14 aniVaccin diftero-tetano-pertussis acelular pentru adulți (DTPa)medicul de familie
  6 săptămâniVaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza Imedicul de familie
  30 de zile de la prima dozăVaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza IImedicul de familie
  30 de zile de la a doua dozăVaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza IIImedicul de familie
  NOTE:^1) Vaccinarea copiilor abandonați în unitățile sanitare cu paturi se realizează la vârstele recomandate în Calendarul național de vaccinare sau, după caz, la alte vârste, în funcție de starea de sănătate a acestora.^2) În situația în care vaccinul hepatitic B nu este disponibil pentru administrare în primele 24 de ore de la naștere, copiilor născuți din mame AgHBs pozitive li se va aplica temporar următoarea schemă de vaccinare:La vârsta de 11 luni copiii vor fi vaccinați conform Calendarului național de vaccinare, respectiv vor primi a IV-a doză de vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B).Copiii născuți din mame AgHBs negative vor fi vaccinați conform Calendarului național de vaccinare începând cu vârsta de 2 luni, fără a mai fi necesară recuperarea dozei de vaccin hepatitic B care nu a fost administrată la naștere.Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi de unică folosință.
  4. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“, litera E „Indicatori de evaluare“, la punctul 1 „Indicatori fizici“, subpunctul 1.2.5 se abrogă.5. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera E „Indicatori de evaluare“, la punctul 1 „Indicatori fizici“, subpunctul 1.3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:1.3.1. număr testări RT-PCR pentru identificarea SARS-Cov-2 efectuate: 931.660;6. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera E „Indicatori de evaluare“, la punctul 2 „Indicatori de eficiență“, subpunctul 2.1.2 se modifică și va avea următorul cuprins:2.1.2. cost mediu estimat/studiu realizat: 1.834.000 lei/ studiu;7. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera E „Indicatori de evaluare“, la punctul 2 „Indicatori de eficiență“, subpunctul 2.2.5 se abrogă.8. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera G „Unități de specialitate care implementează“, subpunctele 4.16 și 4.30 se abrogă.9. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera G „Unități de specialitate care implementează“, după subpunctul 4.93 se introduc douăzeci și două de noi subpuncte, subpunctele 4.94-4.115, cu următorul cuprins:4.94. Spitalul Județean de Urgență Giurgiu;4.95. Spitalul Județean de Urgență Alexandria;4.96. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie «Leon Daniello» Cluj-Napoca;4.97. Spitalul Militar de Urgență «Dr. Alexandru Gafencu» Constanța;4.98. Direcția de Sănătate Publică Brăila;4.99. Spitalul Municipal Săcele; 4.100. Spitalul Județean de Urgență Târgoviște; 4.101. Laborator Cuza Vodă - S.R.L., București;4.102. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» Iași; 4.103. Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iași;4.104. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați;4.105. Spitalul Municipal Medgidia;4.106. S.C. Centrul Medical Matei Basarab - S.R.L., București;4.107. Spitalul Municipal Câmpulung, Argeș;4.108. Spitalul Orășenesc «Sf. Dimitrie» Târgu-Neamț;4.109. Spitalul clinic de Obstetrică Ginecologie «Dr. I. A. Sbarcea» Brașov;4.110. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase «Sf. Cuvioasa Parascheva» Galați;4.111. Spitalul Județean de Urgență Reșița;4.112. Spitalul Clinic Militar de Urgență «Dr. Victor Popescu» Timișoara;4.113. Spitalul Orășenesc «Ioan Lascăr» Comănești;4.114. Spitalul Județean de Urgență Pitești;4.115. Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.NOTĂ:Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus SARS-CoV-2 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul: direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.10. În anexa nr. 7, la capitolul I titlul VI „Programul național de sănătate a femeii și copilului“ subtitlul VI.1 „Subprogramul de nutriție și sănătate a copilului“ punctul 4 „Tratamentul dietetic al copiilor cu fenilcetonurie și alte boli înnăscute de metabolism“ litera D „ Natura cheltuielilor eligibile“, în tabelul de la punctul 1, după numărul curent 14 se introduce un nou număr curent, numărul curent 15, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Alimente cu destinație medicală specială pentru fenilcetonurieConținut (la 100 gr)Cantitate
  15.Substituent proteic pe bază de glicomacropeptide (GMP)
  15.1.Proteine = 43 g
  15.2.Lipide = 1,7 g
  15.3.Carbohidrați = 32 g
  15.4.Fenilalanină = 61 mg
  15.5.Tirozină = 6,63 g
  15.6.Fibre = 3 g
  15.7.DHA = 290 mg
  15.8.EPA = 64 mg
  15.9.Energie = 319 Kcal
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 14 iulie 2020.Nr. 1.272.----