DECRET nr. 194 din 21 aprilie 1965pentru aderarea Republicii Populare Române la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internationala, semnată la Chicago, la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei Convenţii*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 14 din 24 aprilie 1965    Notă *) Textul Convenţiei se va publică într-unul din numerele viitoare. Consiliul de Stat al Republicii Populare Române decretează:  +  Articolul UNICRepublica Populara Romina adera la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internationala, semnată la Chicago, la 7 decembrie 1944, cu amendamentele aduse de Adunarea Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale prin: - Protocolul din 27 mai 1947 referitor la introducerea articolului 93 bis; - Protocolul din 14 iunie 1954 referitor la modificarea articolului 45; - Protocolul din 14 iunie 1954 referitor la modificarea articolelor 48 alin. a), 49 alin e) şi 61; - Protocolul din 19 iunie 1961 referitor la modificarea articolului 50 alin. a). Preşedintele Consiliului de Stat, CHIVU STOICA -----------