ORDIN nr. 4.680 din 8 iulie 2020pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 9 iulie 2020  Având în vedere:– prevederile art. 77 alin. (5) și ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 41 și 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare;– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);– prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, cu modificările ulterioare;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 1 „Calendarul examenului de bacalaureat național - 2020“ la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 6 septembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul - Direcția minorități, Direcția generală economică, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 8 iulie 2020.Nr. 4.680.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.950/2019)
  CALENDARUL
  examenului de bacalaureat național - 2020
   +  Sesiunea iunie-iulie
  3-10 iunie 2020Înscrierea candidaților
  11-17 iunie 2020Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale
  22 iunie 2020Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
  23 iunie 2020Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
  24 iunie 2020Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
  25 iunie 2020Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
  30 iunie 2020Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00
  30 iunie 2020Depunerea contestațiilor în intervalul orar 16,00-20,00
  1 iulie 2020Depunerea contestațiilor în intervalul orar 8,00 -12,00
  1-4 iulie 2020Rezolvarea contestațiilor
  5 iulie 2020Afișarea rezultatelor finale
   +  Etapa specială
  29 iunie-3 iulie 2020Înscrierea la etapa specială a examenului de bacalaureat (Se pot înscrie numai candidații care, conform certificatului medical prezentat, nu s-au putut înscrie în perioada 3-10 iunie 2020.)
  3-5 iulie 2020Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale
  6 iulie 2020Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
  7 iulie 2020Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
  8 iulie 2020Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
  9 iulie 2020Limba și literatura maternă - proba E. b) - proba scrisă
  10 iulie 2020Afișarea rezultatelor (ora 12,00)
  Depunerea contestațiilor în intervalul orar 14,00-19,00
  11 iulie 2020Rezolvarea contestațiilor
  12 iulie 2020Afișarea rezultatelor finale (după ora 12,00)
   +  Sesiunea august-septembrie 2020
  13-24 iulie 2020Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
  24 august 2020Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
  25 august 2020Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
  26 august 2020Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
  27 august 2020Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
  28, 31 august-Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale
  1 septembrie 2020
  2 septembrie 2020Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00
  Depunerea contestațiilor în intervalul orar 14,00-20,00
  3-4 septembrie 2020Rezolvarea contestațiilor
  5 septembrie 2020Afișarea rezultatelor finale
  NOTĂ:La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/Comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor.
  ----