HOTĂRÂRE nr. 517 din 1 iulie 2020pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 8 iulie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDupă alineatul (5^1) al articolului 12 din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 3 februarie 2020, cu completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5^2), cu următorul cuprins:(5^2) Prin excepție de la prevederile alin. (5), activitatea atașaților pe probleme de muncă și sociale din cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate, care încetează în perioada în care este instituită starea de alertă pe teritoriul României, se prelungește pentru o perioadă de cel mult 60 de zile de la data încetării stării de alertă, prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 1 iulie 2020.Nr. 517.----