ORDIN nr. 4.657 din 1 iulie 2020pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.552/2017 privind componența Consiliului de etică și management universitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 iulie 2020    În baza prevederilor art. 217 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere:– vacantarea a două poziții de membru în cadrul Consiliului de etică și management universitar ca urmare a solicitării de încetare a acestei calități transmise prin Adresa nr. 62/CEMU din 11.06.2020, înregistrată la Ministerul Educației și Cercetării cu nr. 30.773 din 11.06.2020;– necesitatea ocupării pozițiilor vacante în Consiliul de etică și management universitar,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației naționale nr. 5.552/2017 privind componența Consiliului de etică și management universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 8 decembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 1 punctul 2, literele a) și c) vor avea următorul cuprins:a) domnul conf. univ. dr. Cătălin Silviu Săraru, cadru didactic la Academia de Studii Economice;...............................................................c) domnul prof. univ. dr. Flavius Antoniu Baias, cadru didactic la Universitatea din București.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 1 iulie 2020.Nr. 4.657.-----