HOTĂRÂRE nr. 493 din 25 iunie 2020privind desemnarea autorității competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE, precum și pentru completarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2020  În conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I(1) Se desemnează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ca autoritate națională competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE.(2) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri exercită atribuțiile autorității competente prin direcția de specialitate din cadrul Departamentului pentru Energie.  +  Articolul IILa articolul 2 alineatul (2) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 31 ianuarie 2020, cu modificările ulterioare, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE;Prezenta hotărâre stabilește cadrul instituțional pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din data de 14.06.2019.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 25 iunie 2020.Nr. 493.-----