ORDIN nr. 223/IG din 17 mai 2017pentru aprobarea Metodologiei privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților în ocupațiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
EMITENT
  • INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 14 iunie 2017    Având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 31 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale punctului B1 lit. b) din anexa nr. 6 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) și art. 14 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările și completările ulterioare,inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților în ocupațiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare Inspectorat General, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Personalul cu atribuții în procesul de avizare din cadrul Inspectoratului General va lua măsuri pentru aplicarea prezentului ordin.(2) Prevederile prezentului ordin se aplică documentațiilor transmise spre avizare începând cu data intrării în vigoare.  +  Articolul 3(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 1.124/IG/2008*) pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupația „cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor“ și Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 104/IG/2014 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupațiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 26 martie 2014.*) Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 1.124/IG/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență,
    Daniel-Marian Dragne
    București, 17 mai 2017.Nr. 223/IG.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesionalăa adulților în ocupațiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situațiide Urgență