LISTA din 30 iunie 2015denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a medicamentelor OTC care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI)(Anexa nr. 3)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 bis din 1 iulie 2015  Notă
  Conținută de Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 815/468/2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 480 din 1 iulie 2015.
   +  Secţiunea C2
  LISTA
  denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale
  OTC-urilor care acordă bolnavilor incluși în cadrul programelor naționale de
  sănătate, în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc, conform denumirilor
  comune internaționale cuprinse în secțiunea C2 a
  sublistei C din HG nr. 720/2008, republicată,
  elaborată în temeiul Ordinului MS/CNAS nr. 1605/875/2014, cu
  modificările și completările ulterioare,
  VALABILĂ ÎNCEPÂND CU 01 IULIE 2020
  P6: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER
  P6.4: MUCOVISCIDOZĂ
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentratie/U.T.FirmaTaraAmbalajPrescripțiecant/ ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare / U.T.Preț de decontare / U.T.contribuție maximă asigurat / U.T. - farmacii comunitare
  W62199002A09AA02PANCREATINUM **KREON 10000CAPS. GASTROREZ.150 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 20 CAPS. GASTROREZ.OTC200,3745000,5060000,000000
  W62199001A09AA02PANCREATINUM **KREON 10000CAPS. GASTROREZ.150 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHGERMANIACUTIE CU 2 BLIST. DIN AL-AL A CÂTE 10 CAPS. GASTROREZ.OTC200,3745000,5060000,000000
  W62200001A09AA02PANCREATINUM **KREON 25000CAPS. GASTROREZ.300 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHGERMANIACUTIE CU 2 BLIST. DIN AL-AL A CÂTE 10 CAPS. GASTROREZ.OTC201,0995001,4860000,000000
  W62200002A09AA02PANCREATINUM **KREON 25000CAPS. GASTROREZ.300 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 20 CAPS. GASTROREZ.OTC201,0995001,4860000,000000
  NOTA:– Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății. (la 06-07-2020, Sectiunea C2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.224/756/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 06 iulie 2020 )