DECRET nr. 232 din 9 septembrie 1948privind naţionalizarea unor întreprinderi de cai ferate particulare
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 9 septembrie 1948     +  Articolul 1Pe data publicării prezentului decret în Monitorul Oficial se naţionalizeaza următoarele întreprinderi de cai ferate particulare: a) S.A.R. de cai ferate Sibiu - Sighisoara; b) S.A.R. de cai ferate locale Sibiu - Cisnadia; c) S.A.R. de cai ferate Petrosani - Livezeni - Lupeni; d) S.A.R. de cai ferate din Torontal; e) S.A.R. de cai ferate Hodmezowasarhely - Mako - Sannicolaul Mare; f) S.A.R. de cai ferate Timişoara - Variasi; g) S.A.R. de cai ferate locale somesene: Apahida - Dej - Jibou - Zalau, Dej - Beclean - Bistrita - Bistrita Bargaului, Dej - Ocna Dejului.  +  Articolul 2Dispoziţiunile Legii nr. 119 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi, publicate în Monitorul Oficial Nr. 133 bis din 11 iunie 1948 se aplică întreprinderilor naţionalizate în baza dispoziţiilor art. 1 de mai sus.  +  Articolul 3Patrimoniile acestor întreprinderi trec în proprietatea Administraţiei Publice Autonome C.F.R. şi se înglobează în patrimoniul acestei Administraţii.  +  Articolul 4Orice dispoziţiuni contrare prezentei legi, se abroga. --------